Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
26/03/2019NO-VADSØ: Dialogmøte Pasientovervåkning, pasientvarme, blod og væskevarmere Helse Midt-Norge HMNKun abonnenterVLD
05/02/2019NO-VADSØ: Blodvarmere med forbruksmateriell til Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HFSykehusinnkjøp Hfutgått
06/11/2018NO-Drammen: Non-invasivt temperaturreguleringssystem Sykehusinnkjøp Hfutgått
05/07/2018NO-VADSØ: Aktiv varmluftsystem med forbruksmateriell og selvaktiverende varmetepper for levering til helseforetakene i Helse VestKun abonnenterKAT