Hva betyr ikonene?

Følgende liste forklarer hva de ulike ikonene du ser i anbudslistene betyr

  • OJEU Tender Notice TED - anbudet er over EØS-terskelverdi for offentlige anskaffelser
  • Lower Value Tender Notice Frivillig - anbudet er under nasjonalterskelverdi for offentlige anskaffelser
  • Indicates Live Tender Aktivt anbud
  • Indicates Expired Tender Utgått anbud
  • Indicates Prior Information Notice PIN - Veiledende kunngjøring
  • Indicates Additional Information Notice TIN - Tilleggsinformasjonsmelding
  • Indicates Contract Award Notice KAT - Kunngjøring av tildeling / Kontraktstildeling
  • Indicates tender sent to a colleague Betyr at du har videresendt denne til en kollega
  • Indicates you will be taken to an external site Betyr at du vil finne informasjonen på en ekstern nettside