Tilgjenglighetserklæring

Vi har som mål at vår nettside skal etterfølge de gjeldene nasjonale og europeiske retningslinjer og anbefalinger. Vi ønsker derfor å kunne legge alt til rette for å gjøre vår nettside så tilgjengelig som mulig for alle våre brukere - uansett hvilken nettleser du benytter.

Tiltak som har blitt gjennomført for å sikre at nettstedet vårt er tilgjengelig, inkluderer:

 • Alle våre bilder har alternativ tekst som gjør det mulig for skjermlesere å lese denne informasjonen høyt tilbake til brukeren.
 • Hver side på nettstedet har en link som gjør det mulig å hoppe over til innhold på selve siden og ignorere menyvalgene.
 • Våre nettsider er designet slik at det er mulig for brukerne å endre skriftstørrelsen på nettsiden.
 • Vi gjennomfører jevnlig valideringskontroll av våre nettsider for å sikre at sidene er gyldige og brukbare.
 • Hver forkortelse eller akronym er oppgitt med sin fulle beskrivelse der det først forekommer på en side.
 • Vi har benyttet alternative sider der det er kjente barrierer for brukervennlighet.
 • For enklere navigasjon er det angitt besøkte sider (brødsmuler) på hver side Vi har en kontakt ossside som kan benyttes for å kontakte tilgjenglighetsteamet.
 • Vårt nettsted testes hovedsaklig ved bruk av en skjermleser.

Hurtigtaster

Hurtigtaster er snarveier via tastaturet for brukere som ønsker å gå direkte til spesifikke deler av siden og kan hjelpe de som ikke bruker en pekeenhet som for eksempel en mus. Hurtigtaster fungerer noe forskjellig avhengig av hvilken nettleser og datamaskin en benytter. Her er en oppsummering av de viktigste forskjellene:

For Windows

 • Internet Explorer: Hold nede 'Alt' og hurtigtasten samtidig, og press så 'Enter' tasten.
 • Chrome, Safari: Hold nede 'Alt' og hurtigtasten samtidig
 • Firefox: Hold nede 'Alt' og 'Shift' og hurtigtasten samtidig.
 • Opera: Hold nede 'Shift' og 'Esc' og slipp, så holder du nede hurtigtasten.

For OS X

 • Chrome, Safari: Hold nede 'Ctrl' og 'Opt' og hurtigtasten samtidig.
 • Firefox: Hold nede 'Ctrl' og hurtigtasten samtidig.
 • Opera: Hold nede 'Shift' og 'Esc' og slipp, så holder du nede hurtigtasten.

Våre hurtigtaster:

 • Hurtigtast 1 – Hjemmesiden
 • Hurtigtast 3 – Sidekart
 • Hurtigtast 8 – Vilkår og betingelser
 • Hurtigtast 9 – Kontakt oss skjema
 • Hurtigtast 0 – Tilgjengelighetserklæring

Vårt mål er å etterkomme alle sjekkpunktene for tilgjengelighet som definert av World Wide Web Consortium's (W3C) guidelines og W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

Dette inkluderer:

Angivelse av tekstalternativer for ikke-tekstbasert innhold.

Tilpassing av innhold og å gjøre dette tilgjengelig for hjelpeteknologi.

Å sikre at tekst assosiert med linker gir mening tatt ut fra sammenhengen.

Benyttelse av tilstrekkelig kontrast slik at ting blir lettere å se.

Å gjøre alle funksjoner tilgjengelige for tastatur.

Å gjøre tekst lesbar og forståelig.

Å hjelpe brukere med å unngå og å rette opp i feil.

Maksimering av kompatibilitet med siste teknologi.

Skulle det oppstå problemer

Vennligst kontakt oss slik at vi kan undersøke problemet nærmere.

Det vil være til hjelp å inkludere nettadressen til enhver side hvor du har opplevd problemer. Du kan finne nettsiden i nettleserens adressefelt på toppen av skjermen. Den begynner med http://

Mer informasjon

For mer informasjon , vennligst se: