Ofte stilte spørsmål

OSS fullstendig liste
Du har tilgang til vår liste av ofte stilte spårsmål og svar. Mange av spørsmålene kommer fra våre Anbud Direkte kunder.

Nyttige linker

  • Det offentlige anskaffelsesregelverket
    Offentlige anskaffelser i Norge er styrt av en rekke lover, regler og forskrifter. Vi har laget en liste over de viktigste lover, regler og forskrifter.
  • EØS-terskelverdier
    Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser i Norge. Her kan du lese mer om de nyeste terskelverdiene, som trådte i kraft fra april 2018.