Det norske regelverket for offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser i Norge er styrt av en rekke lover, regler og forskrifter. De viktigste finner du nedenfor

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
Anskaffelsesloven gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer. Loven gjelder også for de rettssubjekter som driver virksomhet innenfor forsyningssektorene, i den utstrekning dette følger av internasjonale forpliktelser og forskrifter gitt i medhold av loven. Loven gjelder også for andre rettssubjekter i saker om bygge- og anleggskontrakter, dersom det offentlige yter tilskudd på mer enn 50 prosent av kontraktens verdi.Lovdata - Lover
Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)
Forskrift om offentlige anskaffelser dekker de offentlige anskaffelser som kommer under det som kalles klassisk sektor.Lovdata - Sentrale forskrifter
Forsyningsforskriften
Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) dekker de offentlige innkjøp som kommer inn under forsyningssektoren. Lovdata - Sentrale forskrifter
Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF)
Anskaffelser etter ARF skal sikre forsvarlig forvaltning og mest mulig ensartet praksis i anskaffelser til forsvarssektoren. Lovdata - Sentrale forskrifter
Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser
Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser dekker de anskaffelser som kommer inn under forvars- og sikkerhetsområdet. Lovdata - Sentrale forskrifter