Nettsidens vilkår og betingelser

Våre vilkår ved bruk av nettstedet: (sammen med de dokumenter som er nevnt) forteller deg vilkårene for tilgang til Anbud Direkte nettstedet.

Definisjoner: Anbud Direkte er en tjeneste levert av Proactis Tenders Limited (organisasjonsnummer: SC115090). I disse vilkårene og i personvernregler viser "Anbud Direkte" og "vi / oss / vår" til Proactis Tenders Limited.

Vennligst les disse vilkårene og betingelsene for bruk ("Vilkår") nøye før du bruker nettsiden vår. Ved å bruke nettsiden, aksepterer du vilkårene og personvernerklæringen, og aksepterer å overholde dem. Er du ikke enig med disse vilkårene, må du ikke bruke nettsiden vår.

Personlig data: Du samtykker ved bruken av nettstedet vårt i at vi kan samle inn personopplysninger fra deg. En beskrivelse av hvordan vi vil bruke dine personlige data finnes i personvernerklæringen.

Dine forpliktelser - ved bruk av våre nettsider, må du:

 • Bruke vår nettside til lovlige formål, på en måte som ikke krenker rettighetene til, begrenser eller hindrer bruken av vår nettside ved en tredjepart;
 • Ikke delta i atferd som er ulovlig, eller som kan trakassere eller forårsake ubehag eller ulempe for noen;
 • Ikke laste opp, legge ut, overføre eller distribuere materiale eller informasjon (i) som du ikke eier eller har rett til å bruke (ii) som er ulovlig eller som er potensielt skadelig, truende, fornærmende, injurierende, ærekrenkende, pornografisk eller på annen måte støtende, rasistisk eller etnisk eller på annen måte støtende eller skadelig for omdømmet til Proactis Tenders Limited;
 • Ikke forstyrre eller ødelegge noen del av nettstedet vårt, utstyr, systemer eller nettverk som brukes til å drive vår hjemmeside;
 • Ikke overføre data eller sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber, tastetrykkloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller liknende koder utviklet for å påvirke driften av hvilken som helst datamaskin eller maskinvare;
 • Bruke gjeldende virus kontroll programvare; og
 • Ikke reprodusere, duplisere, kopiere eller videreselge noen del av nettstedet vårt.

Ansvarsfraskrivelse: Den informasjonsmateriell og meninger som finnes på dette nettstedet og relaterte nettsteder er for generell informasjon og kun veiledende, er ikke ment å utgjøre juridiske eller andre faglige råd, og skal ikke behandles som en erstatning for spesifikke råd i spesielle omstendigheter. Proactis Tenders Limited gir ingen garantier, representasjoner eller foretak om innholdet på dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, kvalitet, nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for et bestemt formål av slikt innhold), eller innholdet på andre nettsteder henvist til eller ved lenker gjennom denne nettsiden.

 • I den grad det er tillatt ved lov, tilbyr vi dette nettstedet, dets innhold og abonnementer på varslingstjenester på en "slik den er" basis. Vi gir ingen (og fraskriver oss alle) garantier av noe slag med hensyn til dette nettstedet eller dets innhold, inkludert, uten begrensning, garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. I tillegg gir vi ingen garantier for at informasjonen tilgjengelig via denne nettsiden er korrekt, fullstendig eller oppdatert.
 • Med unntak av det som er spesielt nevnt på dette nettstedet, i den grad loven tillater, vil verken Proactis Tenders Limited eller noen av dets datterselskaper, styremedlemmer, ansatte eller andre representanter være ansvarlige for skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet eller tilknyttede abonnementstjenester. Dette er en omfattende begrensning av ansvar som gjelder for skader av alle slag, inkludert (uten begrensning) kompenserende, direkte, indirekte eller følgeskader, tap av data, inntekt eller fortjeneste, tap av eller skade på eiendom og krav fra tredjeparter. For å unngå tvil, begrenser Proactis Tenders Limited ikke sitt ansvar for død eller personskade i den utstrekning det oppstår som følge av uaktsomhet av Proactis Tenders Limited, dets datterselskaper, styremedlemmer, ansatte eller andre representanter.

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder som vi ikke kontrollerer eller vedlikeholder, og andre eksterne nettsteder kan lenke til dette nettstedet. Proactis Tenders Limited er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder.

Opphavsrett

Opphavsretten til innholdet på alle sidene på nettstedet eies av oss. Gjengivelse av deler av eller hele innholdet i enhver form er forbudt annet enn i samsvar med følgende tillatelser. Alle rettigheter er reservert. Vi tillater deg å utføre følgende:

 • Se og vise innholdet på vår hjemmeside; og
 • Skrive ut eller laste ned utdrag fra eller hele sider for personlig bruk, forutsatt at du ikke sletter merknaden om opphavsrett (for eksempel "© Proactis Tenders Limited") fra utskrifter og nedlastinger.
 • Det er ikke tillatt å:
 • - Endre papir eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte uten vår skriftlige samtykke. Du har ikke tillatelse til å innlemme materiale, eller noen del av materialet, fra vår nettside som en del av noe annet arbeid eller publikasjon, enten i papirkopi, elektronisk eller annen form; eller
 • - Fordele eller kopiere deler av vår hjemmeside for kommersielle formål.

Navnene og logoene som identifiserer vår hjemmeside og Proactis Tenders Limited eies av oss.

Endringer i vilkårene: Vi kan redigere disse vilkårene ved å endre på denne siden. Vennligst sjekk denne siden fra tid til annen for eventuelle endringer vi har gjort, da disse er bindende.