Prøv tjenesten vår i fire uker uten forpliktelser - vil du vite mer?

Anbud Direkte har gleden av å kunne tilby en fire ukers gratis prøveperiode for varsling av offentlige anbud

Våre kundeansvarlige vil samarbeide med deg for å finne ut mer om din bedrift, sånn at vi kan sette opp en skreddersydd varslingsprofil sammen. Den skreddersydde varslingsprofilen blir brukt for å varsle deg om de mest relevante anbudene, filtrert etter sted og bransje.

I løpet av den fire ukers lange prøveperioden vil du motta daglige e-poster som varsler deg om nye forretningsmuligheter, inkludert detaljer om oppdragsiver og innleveringsfrist.

Hvis du etter de 4 ukene er fornøyd med tjenesten, er det bare å gi oss beskjed, så fakturerer vi deg, slik at du videre kan nyte fordelene vi i Anbud Direkte tilbyr virksomheten din.

Anbud Direkte er unikt ved at vi ikke kun er avhengige av automatiserte systemer, AI eller CPV-koder for å kategorisere anbud. I tillegg leser og klassifiserer teamet vårt anbudene manuelt, i henhold til produkter, tjenester og bransje, før vi daglig sender anbudsvarsler direkte til din innboks. Vi setter også opp en enkel og søkbar database, slik at du kan spare tid og ressurser når du leter etter relevante anbud, eller anbud fra en bestemt oppdragsgiver.

For å starte din fire ukers prøveperiode, vennligst registrer deg med skjemaet ved å følge lenken. : Link til prøveabonnement
Har du noen spørsmål, eller trenger du hjelp, kontakt teamet vårt på +44 1224 650 791 eller send en e-post til: support@anbuddirekte.no.

VILKÅR OG BETINGELSER:


4 ukers prøvetid

Avtale om 4 ukers prøvetid inngås muntlig, per telefon. Ingen betaling kreves for prøvetiden Et selskap kan kun benytte seg av en 4 ukers prøvetidsavtale til enhver tid, og er begrenset til den ene gangen. Bruken av Anbud Direkte tjenesten er begrenset til to brukere.

Bruk av nettsiden

Nettsiden, og våre tjenester, kan kun brukes til kommersielle formål, og ikke til personlig bruk.

Dersom du ikke overholder vilkårene, retningslinjene, eller bruken som er beskrevet i vilkårene, kan vi blokkere din tilgang til nettsiden og tjenesten, i henhold til gjeldende lov og andre myndighetsbestemmelser.

Når du godtar avtalen om 4 ukers prøvetid godtar du også ansvaret for å hemmeligholde ditt passord og dine brukerdetaljer, slik at disse er konfidensielle. Når du bruker nettsiden vår må du også overholde retningslinjene for bruken av nettsiden, som ligger her.

Oppsigelse av avtalen

I løpet av de 4 ukene prøvetiden varer kan vi avslutte tilgangen din til Anbud Direkte-tjenesten når som helst og uten ansvar dersom:

  • den andre parten begår vesentlige brudd som ikke kan rettes opp;
  • den andre parten begår et vesentlig brudd som kan rettes opp, men som ikke blir rettet opp innen 7 dager etter at den andre parten har bedt om dette;
  • du avslutter virksomheten, blir insolvent, eller blir slått konkurs (det er kun vi som kan avslutte avtalen);
  • vi blir pålagt å avslutte avtalen, for å overholde lover eller andre offentlige forskrifter;
  • du blir helt eller delvis (med kontrollerende majoritet) ervervet av en av våre konkurrenter (det er kun vi som kan avslutte avtalen); eller
  • vi velger å ikke lenger tilby den aktuelle tjenesten

Når prøvetiden på 4 uker skal avsluttes, vil teamet vårt kontakte deg via telefon eller e-post for å få muntlig eller skriftlig samtykke til å enten tegne et 12 måneders abonnement, eller å avslutte tjenesten. Først når du samtykker til å tegne et 12 måneders abonnement vil du bli fakturert. Dersom vi ikke lykkes i å få tak i deg for å innhente muntlig eller skriftlig samtykke, eller dersom du ikke vil betale for tjenesten avslutter vi avtalen når den 4 ukers prøvetiden utgår.

Vi forbeholder oss retten til å, når som helst, endre disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å kansellere, endre eller suspendere denne 4 ukers prøvetiden uten forvarsel.

Promotøren er Proactis Tenders Limited, 48 Huntly Street, Aberdeen, AB10 1SH. Anbud Direkte er et produkt av Proactis Tenders Limited.