Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
16/04/2019NO-Trondheim: Rammeavtale – gravearbeider i forbindelse med myrrestaurering 2019-2021Kun abonnenter39 dager
12/04/2019NO-KONGSVINGER: Nytt vannbehandlingsanlegg Granli VB - Entreprise for rentvannsbasseng (M2)Kun abonnentern/a
12/04/2019NO-Stavanger: Ny utslippsledning Nærbø renseanleggKun abonnenter21 dager
12/04/2019NO-Vik i Sogn: Leikanger vassverk - veg og vassledning i HenjadalenKun abonnenter67 dager
12/04/2019NO-Os i Hordaland: OHARA M2 – Maskinell utrustning i pumpestasjon P2 - KuhnlevikaKun abonnenter14 dager
12/04/2019NO-DRAMMEN: Rehabilitering Rundtom PST E1 - Maskin/Bygg/VVSKun abonnenter35 dager
12/04/2019NO-DRAMMEN: Rehabilitering av Rundtom PST E2 - ElektroKun abonnenter35 dager
11/04/2019NO-Verdal: Ventilasjonsanlegg Ørin renseanlegg Verdal kommuneKun abonnenter24 dager
11/04/2019NO-KONGSVINGER: Høydebasseng BotnerKun abonnenter16 dager
10/04/2019NO-Otta: Thoøya VBA - E1 Maskin og elektroKun abonnenter24 dager
09/04/2019NO-Vestvågøy: Entreprenørtjenester drift, vedlikehold og beredskapKun abonnenter23 dager
08/04/2019NO-Sandnes: Prosjektering av slamavskiller og Usken VA-ledningKun abonnenter3 dager
05/04/2019NO-Haugesund: Anskaffelse av vannbehandlingsanlegg for å forebygge legionella i kommunale byggKun abonnenter16 dager
05/04/2019NO-TRONDHEIM: Rønningen gård - avløp og renseanlegg Kun abonnenter23 dager
05/04/2019NO-Sauland: Russmarken trykkøkningsstasjonerKun abonnenter7 dager
05/04/2019NO-Sauland: Lønnås høydebassengKun abonnenter7 dager
04/04/2019NO-OVERHALLA: 2019 Innkjøp ny taktekking over to høydebasseng RyggahøgdaKun abonnenter18 dager
03/04/2019NO-Tromsø: Karlsøy kommune - Nytt vannbehandlingsanlegg for svømmebasseng Hansnes skoleKun abonnenter18 dager
02/04/2019NO-Borre: 1163601 USN, Campus Vestfold Nytt SIM-senter K201 GeneralentrepriseKun abonnenter11 dager
02/04/2019NO-Otta: Thoøya VBA - E2 Bygg og VVSKun abonnenter23 dager