Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
22/08/2019NO-STRØMMEN: Økt kapasitet slampumpingKun abonnenter23 dager
22/08/2019NO-KLEPPESTØ: Oppgradering Badeelven RenseanleggKun abonnenter19 dager
20/08/2019NO-DRAMMEN: Rehabilitering Rundtom PST E2 - Elektro NyutlysningKun abonnenter17 dager
19/08/2019NO-Oslo: Naboansvarlig (grunneieravtaler) til Prosjektet Ny Vannforsyning OsloKun abonnentern/a
15/08/2019NO-Elverum: Totalentreprise: Ny pumpestasjon Maura Sentrum – Nannestad kommuneKun abonnenter16 dager
14/08/2019NO-Lillesand: Detaljprosjektering av VA-anleggKun abonnenter23 dager
12/08/2019NO-HOKKSUND: Ombygging av dam HoensvannsløkenKun abonnenter17 dager
05/08/2019NO-Høyanger: Høyanger avløpsrenseanlegKun abonnenter25 dager
31/07/2019NO-Kristiansand: Ny pumpeledningstrase til Vågsbygdportens pumpestasjon. Fra Hannevikdalen til PumpestasjonKun abonnenter2 dager
31/07/2019NO-Kristiansand: Ny pumpeledningstrase til Vågsbygdportens pumpestasjon. Fra Hannevikdalen til PumpestasjonKun abonnenter2 dager
26/07/2019NO-Oslo: ID 19-11 Rådgivning og forbruksmateriell til vannbehandling og vannrensKun abonnenter11 dager
25/07/2019NO-ROAN: Utbygging Sumstad vannverkKun abonnenter19 dager
22/07/2019NO-Nordkapp: Rehabilitering av Kamøyvær nedre damKun abonnenter9 dager
20/07/2019NO-Andøy: Totalentreprise for bygg og vannbehandlingsanleggKun abonnenter9 dager
12/07/2019NO-VINSTRA: Furusjøen vassverk - Entreprise 3-1 ByggKun abonnenter2 dager
12/07/2019NO-Florø: Rehabilitering og nybygg Havhesten - Vannebehandling - TotalentrepriseFlora Kommuneutgått
12/07/2019NO-BERGEN: BV 2019-11 - ElektroKun abonnenter6 dager
10/07/2019NO-Florø: Rehabilitering og nybygg Havhesten - Hovudentreprise Tekniske fag - deltFlora Kommuneutgått
10/07/2019NO-Sogndal: Tilbygg vangestad smat kledning av bassengSogndal Kommuneutgått
10/07/2019NO-TRONDHEIM: Varekontrakt - 300145 Pilotanlegg Benna - ForbehandlingTrondheim Kommuneutgått