Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
07/02/2019NO-HOMMELVIK: Kjøp av medisinsk forbruksmateriellKun abonnenter24 dager
10/01/2019NO-VADSØ: Sårbehandlingsprodukter til foretakene tilknyttet Helse NordSykehusinnkjøp Hfutgått
03/01/2019NO-MOLDE: 2018-59 Vask og leie klinikktøy til Ålesund Kompetanseklinikk. RammeavtaleKun abonnentern/a
01/11/2018NO-MOSJØEN: Rammeavtale på levering av medisinske forbruksvarer til Vefsn KommuneKun abonnenterKAT
29/09/2018NO-MOSJØEN: Rammeavtale på levering av medisinske forbruksvarer til Vefsn KommuneKun abonnenterKAT
28/09/2018NO-Harstad: Medisinsk forbruksmateriellHarstad Kommuneutgått
07/09/2018NO-VADSØ: Veiledende kunngjøring: Sårbehandlingsprodukter til foretakene i Helse NordKun abonnenterVLD
30/08/2018NO-Kristiansand: OFA-Medisinsk forbruksmateriellKun abonnenterKAT
28/08/2018NO-VADSØ: IV-fiksering, sterilKun abonnenterKAT
01/08/2018NO-VADSØ: Lymfødem og kompresjon - nasjonal anskaffelseKun abonnenterKAT
02/07/2018NO-VADSØ: LIS 1903: Infusjons- og skyllevæsker, parenteral ernæring mmSykehusinnkjøp Hfutgått
06/06/2018NO-Oslo: VakuumutstyrUniversitetet I Osloutgått
01/06/2018NO-Stavanger : Elektronisk SårbehandlingKun abonnenterKAT
24/05/2018NO-VADSØ: IV-fiksering, sterilSykehusinnkjøp Hfutgått
15/05/2018NO-TRONDHEIM: Medisinsk forbruksmateriellTrondheim Kommuneutgått
04/05/2018NO-Bergen: Forbruksmateriell til og lån av vakuumbiopsisystem, Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått
17/04/2018NO-VADSØ: Kompresser, tupfere og pasientpleieprodukter for levering til helseforetakene i Helse VestKun abonnenterKAT
13/04/2018NO-Kristiansand: OFA-Medisinsk forbruksmateriellVest-Agder Fylkeskommuneutgått
10/04/2018NO-MOSJØEN: Rammeavtale på levering av medisinske forbruksvarer til Vefsn KommuneVefsn Kommuneutgått
26/03/2018NO-BERGEN: 083-2017 SÅRBEHANDLINGSPRODUKTERBergen Kommuneutgått