Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
27/07/2020NO-OSLO: P 02-20 Prekvalifisering: Tilrettelagt transport - Mobilitet for alle - Vestland FK - StimuLabKun abonnenter28 dager
07/07/2020NO-ISDALSTØ: 18/3336 Transporttjenester oppvekst og omsorgKun abonnenterKAT
02/07/2020NO-BERGEN: EØS 034-2019 Persontransporttjenester til og fra dagsenter/aktivitetssenter trinn 1Kun abonnenterKAT
02/07/2020NO-VADSØ: Høring - Pasientreiser for Helse Stavanger HFKun abonnenterVLD
02/07/2020NO-BODØ: Pasientekspress for kjøring i hhv indre Salten og ytre SaltenKun abonnenter19 dager
01/07/2020NO-BODØ: Helseekspress for kjøring mellom Narvik og Tromsø tur/returKun abonnenter19 dager
29/06/2020NO-VADSØ: Pasienttransport innen og ut av Jevnaker kommune for Vestre Viken HFKun abonnenter16 dager
27/06/2020NO-Stavanger: Individuelt tilrettelagt og særskilt skoleskyss på HaugalandetKun abonnenterKAT
26/06/2020NO-STAVANGER: Persontransport dagsenter og barnehageKun abonnenter19 dager
25/06/2020NO-TRONDHEIM: BarnehageskyssKun abonnenterKAT
22/06/2020NO-Stavanger: Individuelt tilrettelagt og særskilt skoleskyss i Ryfylke sørKolumbus Asutgått
22/06/2020NO-Stavanger: Individuelt tilrettelagt og særskilt skoleskyss på HaugalandetKolumbus Asutgått
19/06/2020NO-VADSØ: Ikke-akutt pasienttransport - Timebiler til Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått
03/06/2020NO-Trondheim: Kunngjøring av kontraktstildeling - 67plussKun abonnenterKAT
25/05/2020NO-Nittedal: Kjøp av transport av dagbrukere med minibussKun abonnenterKAT
25/05/2020NO-VADSØ: Ikke-akutt pasienttransport Helse Førde HFSykehusinnkjøp Hfutgått
25/05/2020NO-VADSØ: Pasienttransport innen og ut av Jevnaker kommune for Vestre Viken HFKun abonnenterVLD
19/05/2020NO-HAMAR: Spesialtransport Hamar kommune - Ny konkurranseHamar Kommuneutgått
11/05/2020NO-HAMAR: Spesialtransport Hamar kommuneKun abonnenterKAT
05/05/2020NO-Oslo: Dagsentertransport av eldre med funksjonshemningerKun abonnenterKAT