Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/04/2019NO-OSLO: R00735 - Rammeavtale produksjon og distribusjon av trykksaker og profileringsmateriellKun abonnenter27 dager
09/04/2019NO-SANDVIKA: Kjøp av helhetlig tjeneste omfattende inntauing, lagring, saksbehandling etter vegtrafikklovens paragraf 37, utleveringKun abonnenter30 dager
05/04/2019NO-KJELLER: Hurtigleveranser av godsKun abonnenter14 dager
03/04/2019NO-OSLO: Leie av lokaler for dokumenter og museumsgjenstanderKun abonnenter17 dager
25/03/2019NO-OSLO: Markedsundersøkelse nr. 100786 Merkemetoder for våpen og tilbehørKun abonnenterVLD
21/03/2019NO-Korgen: Renovering Korgen nedre kirkegård 2019Hemnes Kommuneutgått
15/03/2019NO-Oslo: Anskaffelse av lager og distribusjonRuter Asutgått
11/03/2019NO-Bergen: 19/00245 Bistand til deponering og avlevering papirarkivNibio, Norsk Institutt For Bioøkonomiutgått
25/02/2019NO-OSLO: Beredskapslager og pandemivaksiner (FHI)Folkehelseinstituttetutgått
25/02/2019NO-Oslo: Frysetørking av nedfrosne og vannskadede dokumenterStatens Vegvesenutgått
22/02/2019NO-DRAMMEN: Invitasjon til markedsdialog - Grønn vareleveringKun abonnenterVLD
12/02/2019NO-RÅDE: Drift av hjelpemiddellagerRåde Kommuneutgått
11/02/2019NO-Bømlo: Lykling kyrkjegard, felt D og minnelundBømlo Kyrkjelege Fellesrådutgått
08/02/2019NO-OSLO: Anskaffelse av NETTVERKSUTSTYR, SERVICE, SOFTWARE og tjenester, for NAVs nettverksløsningArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
05/02/2019NO-Oslo: Handling av post utlandPosten Norge Asutgått
31/01/2019NO-KJELLER: Anskaffelse av vikartjenesterForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
25/01/2019NO-Trondheim: Rammeavtale. Faktaundersøkelser.Ntnuutgått
22/01/2019NO-Oslo: Anskaffelse - Prosjekt: Flytting av brakkerigg fra Ringebu til ÅsStatens Vegvesenutgått
18/01/2019NO-Porsgrunn: Renovasjon i Grenland - balling av plastMepex Consult Asutgått
17/01/2019NO-OSLO: Grossistanbud G2021 - Levering av legemidler, apotekvarer, grossist- og logistikktjenester - Veiledende kunngjøringKun abonnenterVLD