Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
09/07/2019NO-Sogndal: Arbeidsmarkedsopplæring - Renholdskurs med veiledet praksis for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunnKun abonnenter45 dager
05/07/2019NO-Kristiansand: AMO Transportfag - Førerkort for tunge kjøretøyerKun abonnenter45 dager
02/07/2019NO-Sunnhordland: Arbeidsmarkedsopplæring - TømrerKun abonnenter66 dager
02/07/2019NO-OSLO: Arbeidsmarkedsopplæring - AkvakulturoperatørKun abonnenter66 dager
01/07/2019NO-Hamar: Avklaring InnlandetKun abonnenter69 dager
26/06/2019NO-OSLO: Presentasjonstrening for norske selskapKun abonnenter13 dager
21/06/2019NO-Stavanger: 19/2773 AMO enkeltplass Yrkessjåfør Sør-RogalandKun abonnenter42 dager
18/06/2019NO-BERGEN: EFU-10215 Prosjektskole og prosjektstøtte for Etat for utbyggingKun abonnenter34 dager
17/06/2019NO-Stavanger: 19/2741 Stillaskurs over 9 meterKun abonnenter30 dager
15/06/2019NO-OSLO: 19_ 3018 Undersøkelse av arbeidsmarkedet for IKT-relaterte høyere utdanningerKun abonnenter31 dager
13/06/2019NO-OSLO: Videreutdanning for barnehagelærere og tilleggsutdanning for barnehagepedagogikkKun abonnenter56 dager
13/06/2019NO-Trondheim: Anskaffelse av E-læring innen HMS-opplæring for byggeplassKun abonnenter27 dager
01/06/2019NO-Møre og Romsdal: Anskaffelse av Arbeidsrettet rehabilitering - Møre og RomsdalArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
31/05/2019NO-OSLO: Arbeidsrettet rehabilitering - OsloNav Tiltak Osloutgått
28/05/2019NO-Oslo: Konseptkonkurranse GeitmyraKun abonnenter16 dager
27/05/2019NO-Oslo: Bistand til utvikling av kompetansetiltak for byggherrepersonell på driftskontrakterStatens Vegvesen Vegdirektoratetutgått
24/05/2019NO-OSLO: Nasjonal rektorutdanningUtdanningsdirektoratetutgått
23/05/2019NO-Troms: Jobbklubb - I GangArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
20/05/2019NO-MOLDE: 2019-49 Sertifisering av sikkerhetsopplæring ved Romsdal vgsMøre Og Romsdal Fylkeskommuneutgått
16/05/2019NO-LILLESTRØM: Sommerprogram 2019 - Opplæring for fremmedspråkligeSkedsmo Kommuneutgått