Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/06/2019NO-Søgne: Betongkulvert for skiløype Otrosåsen - 2 gangs utlysningKun abonnenter17 dager
12/06/2019NO-Voss: Heving av E16 på VossKun abonnenter58 dager
11/06/2019NO-Forsand : Fv. 500 Lysebotn, fortau og vegutvidelseKun abonnenter56 dager
06/06/2019NO-Lunner: Sikring av Tveitmarkstunnelen, Lunner kommuneKun abonnenter20 dager
04/06/2019NO-Elverum : R00794 REØS Maskinentreprenørtjenester I Elverum og LøtenKun abonnenter20 dager
31/05/2019NO-Hordaland: Rassikring 2019-2021 - diverse fylkesvegar, HordalandKun abonnenter7 dager
29/05/2019NO-Leikanger: Fv.53 Ljoteli - skredsikringKun abonnenter48 dager
28/05/2019NO-Sandøy: Fv. 659 Nordøyvegen, K6 Elektro og automasjonsanleggKun abonnenter84 dager
28/05/2019NO-Oslo: Tunnelrehabilitering Oslo - E6 VålerengtunnelenKun abonnenter10 dager
28/05/2019NO-Molde: Fornying bruer TRFK sør - 2019Kun abonnenter6 dager
28/05/2019NO-Buskerud: Investering/utbedring RustadtunnelenKun abonnenter2 dager
24/05/2019NO-Rogaland: Invitasjon til markedsdialog for E39 Rogfast - E04 Boknafjorden nordKun abonnenterVLD
22/05/2019NO-Rogaland : Kjøp av tjenester innen byggeledelse og kontroll av byggearbeider i Statens vegvesen Region vest, Rogaland fylkeKun abonnenter7 dager
22/05/2019NO-Oslo: Fv. 6686 Isdamkrysset. - Østre Rosten x IsdamveienStatens Vegvesenutgått
15/05/2019NO-Vestfold: Driftskontrakt veg 0704 Vestfold 2019-09-01 -2020-08-31Statens Vegvesen Region Sørutgått
15/05/2019NO-SANDVIKA: Entreprise Bekkestua NordBærum Kommuneutgått
15/05/2019NO-Oslo: E05 Entreprise RåvannstunnelKun abonnentern/a
15/05/2019NO-Sørfold: Oppgradering lys SørfoldtunneleneStatens Vegvesenutgått
14/05/2019NO-Oslo: E08 Entreprise forberedende arbeiderKun abonnentern/a
10/05/2019NO-Stavanger: Rådgivingstjenester i forbindelse med etablering av ny RåvannstransportIvar Iksutgått