Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/07/2020NO-KLEPPESTØ: 2020- EØS-Rammeavtale planfaglige konsulenttjenester Kun abonnenter27 dager
09/07/2020NO-Lillehammer: Kjøp av tjenester/bistand til utvikling av "Den digitale fjellovergang"Kun abonnenterKAT
09/07/2020NO-Lillehammer: Kjøp av Transportmodellering og samfunnsøkonomiske analyser for NTP 2022-2033Kun abonnenterKAT
09/07/2020NO-VADSØ: Konsulenttjenester til revisjon av parkeringsveileder for de regionale helseforetakeneKun abonnenter19 dager
07/07/2020NO-Oslo: Markedsinformasjonssystem MISKun abonnenter20 dager
02/07/2020NO-Bergen: FOR 029-2020 Kjøp av mobile gang-og sykkeltellere, ny utlysningBergen Kommune - Innkjøp Konsernutgått
23/06/2020NO-STEINKJER: Dialogkonferanse Regional godsstrømsanalyse for TrøndelagKun abonnenterVLD
03/06/2020NO-Oslo: RVU-nøkkelrapportKun abonnenterKAT
19/05/2020NO-Bergen: FOR 029-2020 Kjøp av mobile gang-og sykkeltellereBergen Kommune - Innkjøp Konsernutgått
15/05/2020NO-GJØVIK: 210726 Fartstavler til Teknisk drift - Vestre Toten kommuneKun abonnenterKAT
05/05/2020NO-Oslo: Dialogkonferanse rammeavtale Markedsinformasjonssystem (MIS)Kun abonnenterVLD
30/04/2020NO-Kristiansand: Rammeavtale - Oppfølging av bussprioritering og signalanlegg i Agder fylkeAgder Fylkeskommuneutgått
29/04/2020NO-Lillehammer: Kjøp av tjenester/bistand til utvikling av "Den digitale fjellovergang"Statens Vegvesenutgått
22/04/2020NO-Lillehammer: Kjøp av utvikling av Nye ÅDT beregningsmetodeKun abonnenterKAT
20/04/2020NO-Oslo: Utvikling og drift av løsning (statistisk modell mv) for passasjertall basert på automatiske passasjertellingerKun abonnenterKAT
20/04/2020NO-Tromsø : Tenkt Tromsø trafikktellepunkterStatens Vegvesenutgått
17/04/2020NO-BODØ: Intensjonskunngjøring Sustainable Transport SolutionKun abonnenterKAT
06/04/2020NO-Sarpsborg: Etablering av registreringspunkter for Viken fylkeskommuneViken Fylkeskommuneutgått
03/04/2020NO-GJØVIK: 210726 Fartstavler til Teknisk drift - Vestre Toten kommuneGjøvikregionen - Anskaffelserutgått
19/03/2020NO-Lillehammer: Kjøp av Transportmodellering og samfunnsøkonomiske analyser for NTP 2022-2033Statens Vegvesenutgått