Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
23/04/2019NO-Trondheim: Tjenestekjøp Sølendet og Garbergmyra - tiltakKun abonnenter9 dager
16/04/2019NO-Trondheim: Rammeavtale – gravearbeider i forbindelse med myrrestaurering 2019-2021Kun abonnenter37 dager
16/04/2019NO-Narvik: Sikring av fjellskjæringer på Fv7575 RombaksveienKun abonnenter16 dager
12/04/2019NO-FLISA: Rammeavtale - Sommervedlikehold veier, plasser og grøntanleggKun abonnenter27 dager
12/04/2019NO-Vik i Sogn: Leikanger vassverk - veg og vassledning i HenjadalenKun abonnenter65 dager
12/04/2019NO-OSLO: 1161901 REGJERINGENS REPRESENTASJONSANLEGG, TAK- OG FASADEREHABILITERING.Kun abonnenter26 dager
11/04/2019NO-DRAMMEN: Spiralen Bergsikring Kun abonnenter42 dager
10/04/2019NO-Meløy: Fv. 17 Kilvik skredsikringKun abonnenter26 dager
10/04/2019NO-Bærum : Sollihøgda VAKun abonnenter22 dager
08/04/2019NO-Saltdal: E6 Døgnhvileplass StorjordKun abonnenter19 dager
05/04/2019NO-Skotterud: Rammeavtale - Foryngelseshogst Eidskog kommuneskogerKun abonnenter29 dager
05/04/2019NO-Skotterud: Rammeavtale - Tynningshogst Eidskog kommuneskogerKun abonnenter29 dager
29/03/2019NO-Rygge: Anskaffelse av grønt vedlikeholdKun abonnenter13 dager
21/03/2019NO-Korgen: Renovering Korgen nedre kirkegård 2019Hemnes Kommuneutgått
20/03/2019NO-Horten: R00730 - Avtale om sommervedlikehold KarljohansvernForsvarsbyggutgått
20/03/2019NO-Verdal: Fjellrensk og -sikring ved Verdalske befestningerKun abonnenter26 dager
18/03/2019NO-Verdal: Fjellrensk og -sikring ved Verdalske befestningerKun abonnenter26 dager
15/03/2019NO-EGERSUND: Skogrydding i distribusjonsnettetDalane Nett Asutgått
14/03/2019NO-Kristiansand: E6 Ulsberg-VindåslieneKun abonnenter1 dag
13/03/2019NO-Skien: Parkering Gulset sykehjemSkien Kommuneutgått