Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/07/2019NO-Oslo: Uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn og blå sektorKun abonnenter36 dager
12/07/2019NO-Tønsberg: Utredning om rekruttering av menn til helse- og omsorgssektorenKun abonnenter33 dager
12/07/2019NO-Tønsberg: Følgeevaluering Opprettelse av en veiledningsfunksjon i Bufdir om mindreårige ofre for menneskehandelKun abonnenter36 dager
08/07/2019NO-Tønsberg: Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrepKun abonnenter52 dager
05/07/2019NO-OSLO: Invitasjon til leverandørkonferanse om UDIs kommende OU-prosessKun abonnenterVLD
03/07/2019NO-Helgeland: Anskaffelse av Samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i Helgelandssykehuset HFKun abonnenter29 dager
03/07/2019NO-OSLO: Rådgiver til NTP-prosjektetKun abonnenter33 dager
02/07/2019NO-Meløy : Parallelloppdrag- Utvikling kystbyen ØrnesKun abonnenter29 dager
01/07/2019NO-BODØ: Kartlegging av bostedsløshet i Norge 2020Kun abonnenter36 dager
01/07/2019NO-OSLO: Kunnskapsstatus om familiens betydningKun abonnenter33 dager
01/07/2019NO-BODØ: Mobilitet blant eldre på boligmarkedet - holdninger, drivere og barriererKun abonnenter39 dager
01/07/2019NO-OSLO: Kartlegging av familiens utfordringer og opplevelse av egen hverdag, og utvikling over tidKun abonnenter33 dager
28/06/2019NO-BERGEN: FOR 035-2019 Fasilitator DesignSprint BopilotKun abonnenter29 dager
27/06/2019NO-Oslo: DialogkonferanseKun abonnenterVLD
27/06/2019NO-Oslo: Evaluering av den norske konsentrasjon av bistandspolitikkenKun abonnenter40 dager
27/06/2019NO-Bodø: Forprosjekt ved etablering av innovasjonsarena for helsetjenesterKun abonnenterKAT
27/06/2019NO-OSLO: Endres handelsadferden i terminmarkedet gjennom økende bruk av lange kontrakter (PPA)? (Changed trading behaviour in long-tKun abonnenter33 dager
26/06/2019NO-MOLDE: 2019-63 Analysetjenester knytt til Fylkesplan for Møre og RomsdalKun abonnenter33 dager
24/06/2019NO-Tønsberg: Virkning av hjelpetiltak i barnevernetKun abonnenter38 dager
21/06/2019NO-OSLO: Evaluering av kulturorienteringsprogrammet for overføringsflyktningerKun abonnenter22 dager