Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/04/2019NO-Ås: Anskaffelse av Fremragende forskning og utdanning (FFU)Kun abonnenter6 dager
12/04/2019NO-OSLO: Kunngjøring av kontraktstildeling: Kostholdsfloken. Kosthold for sunn og bærekraftig folkehelseKun abonnenterKAT
12/04/2019NO-OSLO: Forskningsprosjekt om kompetansekartlegging, karriereveiledning og treffsikker bosettingKun abonnenter34 dager
12/04/2019NO-Oslo: Groruddalssatsingen - prosjekt områdeløftKun abonnenter10 dager
12/04/2019NO-Oslo: Hvordan engasjere privat næringsliv i arbeidet med å forhindre og redusere marin forsøpling?Kun abonnenter16 dager
11/04/2019NO-Oslo: Utvikling av simultan modell for kommunale utgifterKun abonnenter20 dager
08/04/2019NO-Stjørdal: Kjøp av førstelinjetjeneste og næringsutviklingKun abonnenterKAT
08/04/2019NO-Frekhaug: Bistand til sjølvkostutrekningKun abonnenter28 dager
06/04/2019NO-OSLO: Følge- og resultatevaluering - Leve hele livet (ny)Kun abonnenter20 dager
04/04/2019NO-BODØ: Kunnskapsoversikt: Områderettet innsats som virkemiddelKun abonnenter10 dager
03/04/2019NO-OSLO: Klassifisering av virkemidler, metodisk rammeverk, kartlegging av statlige aktører som forvalter virkemidler på kunst- og kKun abonnenter16 dager
03/04/2019NO-OSLO: Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse – kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidrettenKun abonnenter13 dager
01/04/2019NO-Oslo: Forprosjekt: Evaluering av skatteomleggingen 2013-2019Kun abonnenter18 dager
01/04/2019NO-Lysaker: Utredning av dynamiske modeller for samarbeid om innovasjon i offentlig sektorKun abonnenter4 dager
29/03/2019NO-STAVANGER: Rammeavtale utredninger og analyserKun abonnenter13 dager
28/03/2019NO-Trondheim: Studie om praksis i samfunnsøkonomiske analyser som del av KVU-/KS1-ordningen.Kun abonnenter40 dager
27/03/2019NO-OSLO: Kunst i tallKun abonnenter16 dager
27/03/2019NO-Oslo: Kartlegging av dagligvarepriser og -utvalgNærings- Og Fiskeridepartementetutgått
25/03/2019NO-BODØ: Dialogkonferanse - Smartere transport BodøKun abonnenterVLD
22/03/2019NO-Tønsberg: Kunnskapsoversikt om kommunenes krisesentertilbudBarne-, Ungdoms- Og Familiedirektoratetutgått