Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
14/02/2024NO-TRONDHEIM: Vurdering av fremtidseffekter for ordningen Norsk katapultKun abonnenter4 dager
28/11/2023NO-OSLO: 20230043 Dynamisk innkjøpsordning smidige kursKun abonnenterKAT
14/11/2023NO-Norge: Rammeavtale for kjøp av flyttetjenesterStatens Vegvesen - Fellesfunksjonerutgått
13/10/2023NO-OSLO: 20230043 Dynamisk innkjøpsordning smidige kursKun abonnenterKAT
18/09/2023NO-Harstad: Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av konsulenttjenesterKun abonnenter3482 dager
17/09/2023NO-Nord-Norge: Åpen anbudskonkurranse "Nye Nord" - Godstransportundersøkelse med fremtidsrettede løsningerTroms Og Finnmark Fylkeskommuneutgått
16/09/2023NO-Bergen: Anskaffelse av tekniske byggeledere i forbindelse med byggefase av ny dekontaminasjonssentral (vaskehall og sterilsentral)Kun abonnentern/a
12/09/2023NO-Bergen: Anskaffelse av tekniske byggeledere i forbindelse med byggefase av ny dekontaminasjonssentral (vaskehall og sterilsentral)Sykehusinnkjøp Hfutgått
06/07/2023NO-OSLO: 20230043 Dynamisk innkjøpsordning smidige kursKun abonnenter3375 dager
06/07/2023NO-Oslo: Rådgivende støtte for urban logistikk - konsolideringsterminalKun abonnenterVLD
23/06/2023NO-Oslo: Anskaffelse av referansebane RTM 23 ADVOslo Kommune V/ Plan- Og Bygningsetatenutgått
06/06/2023NO-Norge: Datadeling for sirkulær verdiskaping – piloterNorden Nordic Innovation / Nordisk Innovationutgått