Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
21/01/2023NO-Oslo og Viken: Rammeavtale på konsulentbistand innen utvikling av logistikkapplikasjonerKun abonnenterKAT
27/11/2022NO-Oslo og Viken: Rammeavtale på konsulentbistand innen utvikling av logistikkapplikasjonerForsvarsmateriellutgått
19/11/2022NO-Norge: Konsulentbistand til ferdigstillelse av "Prosjekt forsyningslogistikk i Forsvaret"Forsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
11/10/2022NO-Oslo: Anskaffelse av forskningsprosjekt om sårbarheter i globale forsyningslinjerNærings- Og Fiskeridepartementetutgått
06/10/2022NO-Norge: Kjøp av framskrivninger for godstransport til NTP 2025-2036Statens Vegvesenutgått
13/03/2022NO-Bodø: Nye Bodøterminalen - rådgiverkonkurranseBodø Havn Kfutgått