Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
20/12/2018NO-Drammen: SøvnapneskinnerSykehusinnkjøp Hfutgått
18/12/2018NO-Oslo: EEG-utstyr for søvnmålingUniversitetet I Osloutgått
19/10/2018NO-Rogaland: EEG-utstyr til langtidsmonitorering, polysomnografiutstyr og forbruksmateriellSykehusinnkjøp Hfutgått
11/10/2018NO-Rogaland: EEG-utstyr til langtidsmonitorering og polysomnografiutstyrKun abonnenterKAT
03/10/2018NO-Rogaland: EEG-utstyr til langtidsmonitorering og polysomnografiutstyrSykehusinnkjøp Hfutgått
13/07/2018NO-Bergen: Informasjon om anskaffelsesbehov - Søvnregistreringsutstyr for levering til Nevrologisk avdeling ved Helse Bergen HFKun abonnenterVLD