Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
11/01/2019NO-Lysaker: Forskerdrevet fagkonferanse for GLOBVAC programmetNorges Forskningsrådutgått
12/10/2018NO-Trondheim: Brannslokkeutstyr - rammeavtale for varer og tjenesterNtnuutgått
04/10/2018NO-Oslo: Doseplanleggingssystem for stråleterapi ved Oslo universitetssykehus HF RadiumhospitaletKun abonnenterVLD
26/09/2018NO-OSLO: Rammeavtale for kjøp av kontormøbler og inventarKun abonnenterKAT
02/07/2018NO-Oslo: Anskaffelse av protonterapiutstyr og drift, vedlikehold og support kontrakt for Protonterapisentrene ved Radiumhospitalet Helse Sør-Øst Rhfutgått
26/06/2018NO-Bærum: Anskaffelse av ny koboltkildeKun abonnenterKAT
06/06/2018NO-Oslo: 75148 E2018 KRE Institutt for kreftforskning Hybrdiseringsbasert teknologiKun abonnenterKAT
19/05/2018NO-OSLO: Rammeavtale for kjøp av kontormøbler og inventarTolldirektoratetutgått
05/04/2018NO-VADSØ: LIS 1907 Onkologi. Veiledende kunngjøring. Markedsdialog-DialogmøteKun abonnenterVLD
13/03/2018NO-Oslo: LIS 1907 a-b Onkologi diverse kjemoterapeutika. Veiledende kunngjøring - MarkedsdialogKun abonnenterVLD