Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
01/02/2023NO-Stavanger: Evaluering av SkapeKun abonnenter19 dager
01/02/2023NO-Bergen: Konsulentbistand til planlegging av legemiddelproduksjon for Helse Bergen HFKun abonnenter8 dager
28/01/2023NO-Norge: Faglig oppfølging av mobbeombudeneKun abonnenter27 dager
28/01/2023NO-Møre og Romsdal: Konsulentbistand - Evaluering av incitamentsordning for sjåfører i busskontrakter for FRAMKun abonnenter20 dager
27/01/2023NO-Oslo: Måling av effektivitet i kommunal sektorKun abonnenter25 dager
27/01/2023NO-Oslo: Redaksjonelle tjenester for vitenskapelig tidsskriftKun abonnenterKAT
26/01/2023NO-Vestland: Kollektivfaglig bistandKun abonnenter18 dager
22/01/2023NO-ÅS: 22/00059 Rammeavtale for kjøp av analysetjenesterKun abonnenter27 dager
22/01/2023NO-Drammen: Bistandsavtale VIS - etablering av nye fylkeskommunerKun abonnenterKAT
21/01/2023NO-OSLO: Oppfølging av politiet og UDIs implementering av Schengen IKT-systemet på justis- og innenriksområdet i EUKun abonnenterKAT
20/01/2023NO-Oslo og Viken: Undersøkelse om utsatthet og bekymring for lovbrudd blant barnKun abonnenterKAT
20/01/2023NO-Norge: Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester innen pedagogisk rådgivning og produksjon av digitalt læremateriellKun abonnenter18 dager
19/01/2023NO-Trøndelag: Forskningsavtale - Effekt av sprengningsarbeid på hekkende vannfuglKun abonnenterKAT
18/01/2023NO-Viken: Følgeforskning KulturArvOpplevelserKun abonnenter8 dager
18/01/2023NO-STAVANGER: IntensjonskunngjøringKun abonnenterVLD
18/01/2023NO-Oslo: Utredning av kommunene og fylkeskommunenes inntekter fra kraftsektorenKun abonnenter11 dager
17/01/2023NO-Oslo: P 07-22 Prekvalifisering - Sunn og bærekraftig mat i barnehagen uten uheldig arbeidsbelastning for personaletKun abonnenterKAT
17/01/2023NO-Oslo: Kartlegging av effektbehov for utslippsfri bygge- og anleggsplassKun abonnenter4 dager
17/01/2023NO-OSLO: Utredning av økonomiske og administrative konsekvenser av ulike modeller for drift av luftambulansetjenestenKun abonnenterKAT
17/01/2023NO-OSLO: Ekstern kartlegging av organisatoriske og styringsmessige utfordringer i jernbanesektorenKun abonnenterKAT