Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
01/03/2024NO-Norge: Kommunenes gjennomføring av nødvendige anskaffelsesaktiviteterKun abonnenter8 dager
01/03/2024NO-Norge: Evalueringsforskning på mentorprogram for helsepersonellKun abonnenter29 dager
01/03/2024NO-Norge: Innovasjonsbarometeret 2024Kun abonnenter17 dager
01/03/2024NO-Førde: Ekstern, uavhengig gjennomgang av handsaminga av søknadar om løyve til utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustader og fritidsbustader m.m.Kun abonnenter17 dager
01/03/2024NO-Norge: FoU-prosjekt om SFS 2213 – særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Kun abonnenter11 dager
01/03/2024NO-Sarpsborg: Samarbeids- og klyngeavtaleKun abonnenterKAT
29/02/2024NO-HALDEN: Safety case management & trainingKun abonnenter2 dager
29/02/2024NO-Oslo: Rammeavtale for IKT-strategisk rådgivning, forskning og analysetjenester- Nettportal/abonnementsløsning og rådgivningstjenesterKun abonnenterKAT
28/02/2024NO-Gjerdrum: Utviklingsarbeid i kommunale og private barnehagerKun abonnenter14 dager
28/02/2024NO-Trøndelag: Markedsdialog om lønnsomme fornybare energianlegg på 9 eksisterende videregående skoler i Trøndelag fylkeskommuneKun abonnentern/a
28/02/2024NO-Oslo: Prosjekt SkoleSec – Pilotering Google - DPIAKun abonnenterKAT
28/02/2024NO-OSLO: Rammeavtale for utarbeidelse og gjennomføring av undersøkelserKun abonnenter32 dager
28/02/2024NO-Oslo: Områdegjennomgang av institusjonsbarnevernetKun abonnenterKAT
28/02/2024NO-Arendal: Resource recovery from wastewater, sustainable nutrient management, and Global Agreements specialistKun abonnenterKAT
27/02/2024NO-Gjerdrum: Konsulenttjenester til utviklingsarbeid i barnehager og skolerKun abonnenter10 dager
27/02/2024NO-Norge: 24/00372 Leie av snurrevadfartøy til hyse-forsøk mai - juni 2024Kun abonnenter14 dager
27/02/2024NO-Norge: 24/00371 Leie av snurrevadfartøy til hyse-forsøk mai 2024Kun abonnenter14 dager
26/02/2024NO-Norge: Rammeavtaler for Kvantitative og kvalitative undersøkelser, Utredninger og analyseoppdrag og ForskningsoppdragKun abonnenter30 dager
23/02/2024NO-Trondheim: Kontraktstildeling - Administrative konsulenttjenester - HDIRKun abonnenterKAT
23/02/2024NO-Norge: Rammeavtaler for Kvantitative og kvalitative undersøkelser, Utredninger og analyseoppdrag og ForskningsoppdragKun abonnenter30 dager