Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/07/2019NO-Trondheim: Virkninger av klimaendringer og havforsuring på marine næringer og samfunnKun abonnenter34 dager
15/07/2019NO-Oslo: Uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn og blå sektorKun abonnenter38 dager
13/07/2019NO-OSLO: Kostnadsanalyser av regelverksendringerKun abonnenter49 dager
12/07/2019NO-Trondheim: Drift, kvalitetssikring og administrasjon av refusjonsordning for spilloljeKun abonnenter54 dager
12/07/2019NO-OSLO: Evaluering av Politiets fellestjenester og Politiets IKT-tjenesterKun abonnenter45 dager
12/07/2019NO-Tønsberg: Utredning om rekruttering av menn til helse- og omsorgssektorenKun abonnenter35 dager
12/07/2019NO-Tønsberg: Følgeevaluering Opprettelse av en veiledningsfunksjon i Bufdir om mindreårige ofre for menneskehandelKun abonnenter38 dager
12/07/2019NO-Trondheim: Kartlegging av utslipp av smøreoljer fra thrustere i petroleumsindustri og skipsfartKun abonnenter28 dager
11/07/2019NO-Oslo: Dio Hurtigbåt 2024 ProsjektlederKun abonnenterKAT
11/07/2019NO-Lyngdal: Følgeevaluering Bedre tverrfaglig innsatsKun abonnenter56 dager
10/07/2019NO-BERGEN: Veiledende kunngjøring - Heritage Impact Assessment for Bryggen, Bergen kommuneKun abonnenterVLD
10/07/2019NO-Oslo: Tilgang på forskningsresultater, analyse - og rådgivningstjenesterKun abonnenterKAT
10/07/2019NO-Oslo: Konsulentbistand til risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger av tiltak ved hjelp av verktøyKun abonnenter26 dager
10/07/2019NO-Oslo: Kartlegging av utfordringer med finansiering av flåtefornyelse for nærskipsfrakteflåtenKun abonnenter45 dager
09/07/2019NO-Arendal: SJ AB (Sweden) joins the TransQ Qualification System. Notification - Services (2)Kun abonnentern/a
09/07/2019NO-Trøndelag: Rammeavtale inkubatormiljø HNTKun abonnenter45 dager
09/07/2019NO-Oslo: Anskaffelse av IKT-strategisk rådgivning, forsknings- og analysetjenesterKun abonnenterKAT
08/07/2019NO-Tønsberg: Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrepKun abonnenter54 dager
05/07/2019NO-Oslo: Bistand til Finansdepartementets oppfølging av IT-prosjekter i SkatteetatenKun abonnenter31 dager
05/07/2019NO-OSLO: Invitasjon til leverandørkonferanse om UDIs kommende OU-prosessKun abonnenterVLD