Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
21/02/2019NO-OSLO: Analyse av deltakere og betydningen av EUs instrumenter for vekstbedrifterKun abonnenter13 dager
21/02/2019NO-STEINKJER: Kartlegging av muligheter, barrierer og kostnader ved overgang til nye energibærere for hurtigbåt med fokus på infrastKun abonnenter17 dager
21/02/2019NO-Olderdalen: Evaluering av samisk språk i Kåfjord KommuneKun abonnenter31 dager
20/02/2019NO-OSLO: Metode for å beregne effekt- og energidistanseKun abonnenter20 dager
19/02/2019NO-TROMSØ: Boligklynge utviklingshemmedeKun abonnentern/a
19/02/2019NO-OSLO: Utredning av institusjonstilbudet i barnevernetKun abonnenter30 dager
19/02/2019NO-Trondheim: Anskaffelse av tjenester for planlegging og gjennomføring av arrangement for Sykehusbygg HFKun abonnenter27 dager
18/02/2019NO-Oslo: Idéer til FoU-prosjekter 2019Kun abonnenter66 dager
14/02/2019NO-Hamar: Fysisk testing av skrapeloddKun abonnenter20 dager
14/02/2019NO-OSLO: Kunnskapsgrunnlag for nasjonale rammer for barnehagefaglig grunnkompetanseKun abonnenter13 dager
14/02/2019NO-OSLO: Samfunnsøkonomisk analyse av eksamen og prøver i grunnopplæringenKun abonnenter13 dager
13/02/2019NO-BODØ: Vurdering av registrering av målgrupper for bruk av kommunalt disponerte boligerKun abonnenter10 dager
13/02/2019NO-Asker: Ressursfordelingsmodell for skole, kommunesammenslåingKun abonnenterKAT
13/02/2019NO-OSLO: Kartlegging og analyse av mobile applikasjonar i NorgeKun abonnenter2 dager
11/02/2019NO-Trondheim: Veiledende kunngjøring om anskaffelse av arealrepresentativ naturovervåking 2019-2023Kun abonnenterVLD
11/02/2019NO-Jessheim: Forsknings- og utredningsoppdrag - Medisinsk avstandsoppfølgingKun abonnenterKAT
08/02/2019NO-Trondheim: Tiltaksanalyse: Karbonfangst og lagring i norsk industriKun abonnenter9 dager
07/02/2019NO-Trondheim: Nasjonal innsjøundersøkelse 2019Kun abonnenter25 dager
07/02/2019NO-DRAMMEN: Invitasjon til Dialogkonferanse - Smarte Byer - Fokus på IOTKun abonnenterVLD
07/02/2019NO-STAVANGER: Fellesprosjekt: Byboliger og områdekvalitetKun abonnenterVLD