Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/04/2019NO-Trondheim: Overvåking av spredningsveien import av planteprodukterKun abonnenter37 dager
17/04/2019NO-KJELLER: Tester relatert til sikker bruk av hydrogen som energikilde, i maritim sektorKun abonnenter28 dager
15/04/2019NO-Holmestrand: Prosjektleder - oppdrag fremme tegnspråkKun abonnenter7 dager
15/04/2019NO-Lysaker: Konsulenttjenester for Climit-programmetKun abonnenter17 dager
15/04/2019NO-MOLDE: 2019-39 Evaluering av prosjektet PersonvernombudKun abonnenter17 dager
15/04/2019NO-Ås: Anskaffelse av Fremragende forskning og utdanning (FFU)Kun abonnenter4 dager
12/04/2019NO-OSLO: Kunngjøring av kontraktstildeling: Kostholdsfloken. Kosthold for sunn og bærekraftig folkehelseKun abonnenterKAT
12/04/2019NO-OSLO: Forskningsprosjekt om kompetansekartlegging, karriereveiledning og treffsikker bosettingKun abonnenter32 dager
12/04/2019NO-OSLO: Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdetKun abonnenter21 dager
12/04/2019NO-Oslo: Groruddalssatsingen - prosjekt områdeløftKun abonnenter8 dager
12/04/2019NO-Oslo: Hvordan engasjere privat næringsliv i arbeidet med å forhindre og redusere marin forsøpling?Kun abonnenter14 dager
12/04/2019NO-Oslo: Sekretær til arbeidsgruppe om engangsartikler av plastKun abonnenter10 dager
12/04/2019NO-Oslo: Gevinstrealisering ved kommunesammenslåingKun abonnenter18 dager
12/04/2019NO-Oslo: Evaluering av endring i salærforskriften § 8; godtgjørelse ved reisefraværKun abonnenter24 dager
11/04/2019NO-OSLO: 2019/1224 Rådgiviningstjenester kommunikasjon- dynamisk innkjøpsordningKun abonnenter2950 dager
11/04/2019NO-Oslo: Prosessbistand til Kommunal- og moderniseringsdepartementet knyttet til utviklingsaktiviteter og brukermedvirkning ifm. nytKun abonnenter17 dager
11/04/2019NO-Oslo: Utvikling av simultan modell for kommunale utgifterKun abonnenter18 dager
10/04/2019NO-Oslo: Rammeavtaler på kjøp av AnalysetjenesterKun abonnenterKAT
10/04/2019NO-Trondheim: Evaluering av klimatilpasningsnettverket I Front (2015-2019)Kun abonnenter16 dager
09/04/2019NO-Oslo: Invitasjon til dialogkonferanse «Midlertidig oppgradering av Olafiagangen»Kun abonnenterVLD