Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
19/08/2022NO-Norge: Sakkyndige legespesialister til Norsk pasientskadeerstatning (NPE)Kun abonnenterKAT
09/05/2022NO-Oslo: Kontraktstildeling: PCR-kit for påvisning av tarmpatogener til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenterKAT
18/03/2022NO-Norge: Sakkyndige legespesialister til Norsk pasientskadeerstatning (NPE)Norsk Helsenett Sfutgått
26/02/2022NO-Sør-østlandet: Suturer, suturmaskiner og laparoskopiske produkter til foretakene i Helse Sør-ØstKun abonnenterKAT