Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
22/06/2022NO-Levanger: Transcutan PCo2 måler til Sykehuset LevangerKun abonnenter43 dager
19/06/2022NO-Oslo: Invitasjon til markedsdialog vedrørende trykkammerKun abonnenterVLD
21/05/2022NO-Haugesund: K902.12 Respirator til intensiv for levering til Helse Fonna HFKun abonnenterKAT
20/05/2022NO-Bergen: Utstyr for NO-måling og MBW-måling til Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått
15/05/2022NO-Agder og Sør-Østlandet: Maskinavhengige forbruksvarer til Hamilton respirator.Kun abonnenterKAT
14/05/2022NO-Norge: Anskaffelse av rammeavtale for kjøp av medisinsk materiell - anestesi og intensivForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
10/05/2022NO-Sandnes: Anskaffelse av vikarer til respiratorteam på institusjonSandnes Kommuneutgått
07/05/2022NO-Trøndelag, Møre og Romsdal: Tuber, masker og oksygenbehandling (anestesi- og intensivprodukter)Kun abonnenterVLD
26/03/2022NO-Agder og Sør-Østlandet: Anestesi- og Intensivprodukter (del 1) - respirasjon til foretakene i Helse Sør-ØstSykehusinnkjøp Hfutgått
25/02/2022NO-OSLO: 76373 MR-kompatibel transportrespiratorKun abonnenterKAT
27/01/2022NO-Trondheim: 2022/85 - ECMO Cardiohelp til Klinikk for Thoraxkirurgi ved St. Olavs Hospital HFKun abonnenterKAT
27/01/2022NO-Haugesund: Bygg Haugesund2020 - K902.12 Respiratorer for barn/nyfødt til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehusSykehusinnkjøp Hfutgått
21/01/2022NO-OSLO: 75930 E2021 OUS BAR Nyfødtintensiv FuktereKun abonnenterKAT
20/01/2022NO-Molde: Utstyr til respirasjonsfysiologisk laboratorium SNRSykehusinnkjøp Hfutgått
11/12/2021NO-VADSØ: Ny: Regional rammeavtale intensivrespiratorer Helse Midt Norge RHFKun abonnenterKAT
19/11/2021NO-Norge: Bærbare sug - nasjonal anskaffelse 2. gangSykehusinnkjøp Hfutgått
15/11/2021NO-Rogaland: CPAP til nyfødt intensiv ved Helse Stavanger HFSykehusinnkjøp Hfutgått
09/11/2021NO-VADSØ: Bærbare sug - nasjonal anskaffelseKun abonnenterKAT
31/10/2021NO-Agder og Sør-Østlandet: Anestesi- og Intensivprodukter (del 1) til foretakene i Helse Sør-Øst - RespirasjonKun abonnenterVLD
12/10/2021NO-Bærum: Markedsdialog- Medisinsk forbruksmateriell og eliminasjonsprodukterKun abonnenterVLD