Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
11/05/2019NO-VADSØ: Enkle respiratorer til Luftambulansetjenester HFSykehusinnkjøp Hfutgått
10/05/2019NO-VADSØ: Akutt og pre-hospitale forbruksartikler: Ventilasjonsbager og masker til foretakene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
30/04/2019NO-Stjørdal: Medisinsk forbruksmateriellKun abonnentern/a
29/04/2019NO-Stjørdal: Medisinsk forbruksmateriellVærnesregionen Innkjøputgått
09/04/2019NO-Stjørdal: Anbudskonkuranse medisinsk forbruksmateriell. Konkurransedokumenter til høringKun abonnenterVLD
26/03/2019NO-Haugesund: Transkutan CO2 måler til Helse Fonna HFSykehusinnkjøp Hfutgått
25/03/2019NO-BERGEN: EØS 022-2019 Røykdykkerutstyr - Veiledende kunngjøringKun abonnenterVLD
15/03/2019NO-VADSØ: Intensivprodukter til foretakene i Helse Sør-ØstSykehusinnkjøp Hfutgått
14/03/2019NO-VADSØ: Respirator til Helgelandssykehuset HFSykehusinnkjøp Hfutgått
14/03/2019NO-VADSØ: Nasjonal anskaffelse for Bilevel PAP, CPAP, Masker, Forstøver, Sug og HostemaskinKun abonnenterVLD
29/01/2019NO-Bergen: Kombinert CPAP/BIPAP-maskin til intensiv behandling ved BUK barneovervåkningsenhetKun abonnenterVLD
14/01/2019NO-Akershus: Rammeavtale på medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriellNedre Romerike Innkjøpssamarbeid Nriutgått
03/01/2019NO-MOLDE: 2018-59 Vask og leie klinikktøy til Ålesund Kompetanseklinikk. RammeavtaleKun abonnentern/a
05/12/2018NO-VADSØ: Intensivprodukter til foretakene i Helse Sør-ØstKun abonnenterVLD
13/11/2018NO-VADSØ: Veiledende kunngjøring: Avansert respirator og avansert transportrespirator til Helgelandssykehuset HFKun abonnenterVLD
05/11/2018NO-OSLO: 100785 - P4032 Personal RespiratorsForsvarsmateriellutgått
09/10/2018NO- Akershus: Rammeavtale på medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriellNedre Romerike Innkjøpssamarbeid Nriutgått
04/10/2018NO-OSLO: 75276 Regionalt anbud TransportrespiratorerKun abonnenterVLD
11/09/2018NO-Helse Vest: Behandlingshjelpemidler: Hjemmerespiratorer for levering til sykehusene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
06/09/2018NO-Gjøvik: Transkutan kapnograf, Co2 målerSykehusinnkjøp Hfutgått