Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
22/07/2019NO-Åmot: Vegtiltak på regionfelt Østlandet (Desetknubben, Deifjellura og Nysætervegen)Kun abonnenter30 dager
20/07/2019NO-Stavanger: Vintervedlikehold for Helse Stavanger HF sine lokasjonerKun abonnenter37 dager
18/07/2019NO-Stord : Vintervedlikehold Stord sjukehusKun abonnenter37 dager
18/07/2019NO-Burfjord: Asfaltering av veier og plasser i Kvænangen KommuneKun abonnenter22 dager
17/07/2019NO-Oslo: Innleie byggherrepersonell - HordalandKun abonnenter160 dager
17/07/2019NO-Rollag: Vedlikehold kommunale veger Rollag kommuneKun abonnenter47 dager
17/07/2019NO-Sør-Varanger: Fv. 8850 Utbedringer 2019-2020Kun abonnenter28 dager
17/07/2019NO-Hammerfest: VA Sætergamdalen i Hammerfest kommuneKun abonnenter27 dager
16/07/2019NO-OSLO: R00803 - Rammeavtaler Maskinentreprenørtjenester i REMI - delkontrakter Stjørdal, Ørland/Bjugn og VefsnKun abonnenter48 dager
16/07/2019NO-TROMSØ: Fortau Mackbratta del 1Kun abonnenter16 dager
16/07/2019NO-Vågan: Utlysning av ledige brøyte roder høst 2019 til vår 2024, 5 sesongerKun abonnenter37 dager
16/07/2019NO-Ringerike: 1174401 Ringerike fengsel, kjøretøykontor. K201 TotalentrepriseKun abonnenter23 dager
16/07/2019NO-MYRE: Reasfaltering av molo, Myre - Sommarøy, Øksnes kommuneKun abonnenter16 dager
16/07/2019NO-Bodø: Fv. 816 Fotostopp HenningsværKun abonnenter43 dager
16/07/2019NO-Steinkjer: E6 Kvam - Grøtan, gang- og sykkelvegKun abonnenter35 dager
15/07/2019NO-OSLO: C01491 Bygg for prosessanlegg Ørland FlystasjonKun abonnenter35 dager
15/07/2019NO-Leikanger: Oppgradering av fv.55 Tussviktunnelen og fv.609 KvernbergtunnelenKun abonnenter65 dager
15/07/2019NO-LILLESTRØM: Utvidelse av Blaker kirkegårdKun abonnenter26 dager
15/07/2019NO-Vik i Sogn: Leikanger vassverk - veg og vassledning i HenjadalenKun abonnenterKAT
15/07/2019NO-TROMSØ: Oppgradering lysløyper - Entreprise 7Kun abonnenter23 dager