Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
23/04/2019NO-FREDRIKSTAD: Asfaltarbeider hullalapping - håndlegging - flatlappingKun abonnenter27 dager
23/04/2019NO-TRONDHEIM: Entreprise 260711 Snarvegpakke 5 del 1Kun abonnenter20 dager
23/04/2019NO-Bodø: Busslomme Blokkan, BodøsjøvegenKun abonnenter22 dager
23/04/2019NO-Bodø: Rehabilitering Herøysund og HoholmenKun abonnenter35 dager
17/04/2019NO-Trysil: Infrastruktur boligfelt BygderbergetKun abonnenter22 dager
16/04/2019NO-Fauske: Teknisk driftsbygg og «blålysbygg»Kun abonnenterKAT
16/04/2019NO-KRISTIANSAND S: Rammeavtale TS-revisjon (1)Kun abonnenter30 dager
16/04/2019NO-OSLO: K923.02_03 SpektrofotometerKun abonnenter34 dager
16/04/2019NO-DØNNA: Vintervedlikehold Dønna KommuneKun abonnenter26 dager
16/04/2019NO-BERGEN: Vintervedlikehold langs bybanelinjenKun abonnenter40 dager
16/04/2019NO-MELHUS: Spillvannsledning Korsvegen Etappe IIKun abonnenter16 dager
16/04/2019NO-Narvik: Sikring av fjellskjæringer på Fv7575 RombaksveienKun abonnenter16 dager
16/04/2019NO-TINGVOLL: Oppføring av lagerbygg med vaskehallKun abonnenter20 dager
15/04/2019NO-Oslo: Rammeavtale- Bruvedlikehold i Hedmark og Oppland 2019 - 2020Kun abonnenter27 dager
15/04/2019NO-TROMSØ: Skjelnan boligområdeKun abonnenter29 dager
15/04/2019NO-OVERHALLA: 2019 Innkjøp - Utbygging Ranemsletta Barnehage 2017/1388Kun abonnenter19 dager
15/04/2019NO-STEINKJER: Utfylling i sjø, byggeklar tomt for ny vgs i Indre fosen kommune (Vanvikan)Kun abonnenter37 dager
15/04/2019NO-Oslo: Mindre gravearbeider til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenter35 dager
12/04/2019NO-FLISA: Rammeavtale - Sommervedlikehold veier, plasser og grøntanleggKun abonnenter27 dager
12/04/2019NO-Molde: Driftskontrakt veg 5002 Hitra Frøya Hemne Snillfjord 2019 - 2024 (1)Kun abonnenterKAT