Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
30/09/2019NO-Oslo: HPGe detektorUniversitetet I Osloutgått
17/09/2019NO-OSLO: Rammeavtale for produksjon, lagring og levering av saltslikkestein tilsatt giesesalt (berlinerblått) og giesesalt for tilseLandbruksdirektoratetutgått
09/09/2019NO-HALDEN: Teknisk bistand - "Nasjonalanlegg" for brukt brensel og radioaktivt avfallNorsk Nukleær Dekommisjonering (Nnd)utgått
09/09/2019NO-HALDEN: Teknisk bistandNorsk Nukleær Dekommisjonering (Nnd)utgått
12/07/2019NO-Bærum: Konsulenttjenester for sikkerhetsvurdering kritikalitet atomberedskapDirektoratet For Strålevern Og Atomsikkerhetutgått
12/06/2019NO-Bærum: Anskaffelse av 2 håndholdte NaI detektorerDirektoratet For Strålevern Og Atomsikkerhetutgått
29/05/2019NO-Bærum: Konsulentstøtte - Sikkerhetskomiteen IFEDirektoratet For Strålevern Og Atomsikkerhetutgått
10/05/2019NO-Oslo: Radiotracer Synthesis PlatformKun abonnenterKAT
11/02/2019NO-Bærums Verk: Levering av isotop identifikasjon apparaterNordisk Sikkerhet Asutgått
11/02/2019NO-Bærums Verk: Levering og montering av instrumentpanel og deteksjonsenheter for automatisk overvåking av strålingenNordisk Sikkerhet Asutgått
11/02/2019NO-Bærums Verk: Levering av håndholdte detektorer for radiologiske og kjernefysiske materialer og personlige dosimetreNordisk Sikkerhet Asutgått
10/01/2019NO-Kongsberg : Pasienttransport innen og ut av Kongsberg kommune for Vestre VikenKun abonnenterVLD
22/12/2018NO-OSLO: Markedsundersøkelse nr. 100793 Prosjekt 2590 CBRN deteksjons-, identifikasjons-, prøvetaknings- og merkeutstyrKun abonnenterVLD