Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
11/02/2019NO-Bærums Verk: Levering av isotop identifikasjon apparaterKun abonnenter31 dager
11/02/2019NO-Bærums Verk: Levering og montering av instrumentpanel og deteksjonsenheter for automatisk overvåking av strålingenKun abonnenter31 dager
11/02/2019NO-Bærums Verk: Levering av håndholdte detektorer for radiologiske og kjernefysiske materialer og personlige dosimetreKun abonnenter31 dager
10/01/2019NO-Kongsberg : Pasienttransport innen og ut av Kongsberg kommune for Vestre VikenKun abonnenterVLD
22/12/2018NO-OSLO: Markedsundersøkelse nr. 100793 Prosjekt 2590 CBRN deteksjons-, identifikasjons-, prøvetaknings- og merkeutstyrKun abonnenterVLD
19/10/2018NO-TØNSBERG: Tilbudskonkurranse om tjenestekonsesjonskontrakter brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Tønsberg kommuneTønsberg Kommuneutgått
16/08/2018NO-Bærums Verk: Levering av isotop identifikasjon apparaterKun abonnenterKAT
25/05/2018NO-Ås: Portabelt gammaspektrometerNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (Nmbu)utgått
22/03/2018NO-Oslo: Gammadetektor til brendo, sentraloperasjon ved Akershus universitetssykehusSykehusinnkjøp Hfutgått
16/03/2018NO-Baerums Verk: Levering av strålingsmonitorer (survey meters)Nordisk Sikkerhetutgått
12/03/2018NO-Bærums Verk: Levering av isotop identifikasjon apparaterNordisk Sikkerhet Asutgått
02/03/2018NO-Ålesund: Det inviteres til leverandørdialog i forbindelse med kommende anskaffelse av droner (RPAS systemer inklusive sensorer).Kun abonnenterVLD
01/03/2018NO-Bærums Verk: Levering av håndholdte detektorer for radiologiske og kjernefysiske materialer og personlige dosimetreKun abonnenterKAT