Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
11/02/2019NO-Bærums Verk: Levering av isotop identifikasjon apparaterNordisk Sikkerhet Asutgått
11/02/2019NO-Bærums Verk: Levering og montering av instrumentpanel og deteksjonsenheter for automatisk overvåking av strålingenNordisk Sikkerhet Asutgått
11/02/2019NO-Bærums Verk: Levering av håndholdte detektorer for radiologiske og kjernefysiske materialer og personlige dosimetreNordisk Sikkerhet Asutgått
10/01/2019NO-Kongsberg : Pasienttransport innen og ut av Kongsberg kommune for Vestre VikenKun abonnenterVLD
22/12/2018NO-OSLO: Markedsundersøkelse nr. 100793 Prosjekt 2590 CBRN deteksjons-, identifikasjons-, prøvetaknings- og merkeutstyrKun abonnenterVLD
19/10/2018NO-TØNSBERG: Tilbudskonkurranse om tjenestekonsesjonskontrakter brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Tønsberg kommuneTønsberg Kommuneutgått
16/08/2018NO-Bærums Verk: Levering av isotop identifikasjon apparaterKun abonnenterKAT
25/05/2018NO-Ås: Portabelt gammaspektrometerNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (Nmbu)utgått