Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
14/06/2019NO-9008 TROMSØ: Konkurranse på sommer og vintervedlikehold av p-plasserKun abonnenter59 dager
14/06/2019NO-KONGSBERG: Totalrehabilitering og ombygging av Kongsberg Gamle KinoKun abonnenter28 dager
14/06/2019NO-Indre Fosen: Vinterdrift av kommunale veger, gater, gang- og sykkelveger og parkeringsplasser/uteplasser i Indre Fosen KommuneKun abonnenter24 dager
14/06/2019NO-Hå: Flomsikringstiltak Vigrestad - Deletappe 2Kun abonnenter57 dager
14/06/2019NO-Evenes : C01391 - Grunn- og betongarbeider - konkurranse 1Kun abonnenter41 dager
13/06/2019NO-Bykle: Fjellredninssenter Hovden nord med mer - teknisk infrastrukturKun abonnenter13 dager
13/06/2019NO-Stjørdal: Asfaltering 2019 - Stjørdal kommuneKun abonnenter10 dager
13/06/2019NO-Eidskog : Asfaltering for Eidskog kommune 2019Kun abonnenter17 dager
13/06/2019NO-SORTLAND: Prosjektering Verkstedveien nord, Sortland; vei, vann og avløpKun abonnenter8 dager
13/06/2019NO-DRAMMEN: Trafikksikkerthetstiltak 2019 fase 2Kun abonnenter55 dager
13/06/2019NO-Skarnes: Anskaffelse av asfaltKun abonnenter9 dager
13/06/2019NO-Oslo: Mindre gravearbeider til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenter10 dager
13/06/2019NO-Søgne: Betongkulvert for skiløype Otrosåsen - 2 gangs utlysningKun abonnenter17 dager
12/06/2019NO-Lillehammer: Veiledende kunngjøring- Sanering OV - Bryggevegen E02Kun abonnentern/a
12/06/2019NO-Arendal: Fv. 287 Hørja bru til Skjærs bruKun abonnenter76 dager
12/06/2019NO-Porsanger: Fv.98 Vieksa - Børselvfjellet, utbedringKun abonnenter22 dager
12/06/2019NO-Fosnavåg: Utbetring av Nærøykrysset i Herøy kommuneKun abonnenter58 dager
12/06/2019NO-Voss: Heving av E16 på VossKun abonnenter58 dager
12/06/2019NO-Furnes: Tomteutbygging Kval 4Kun abonnenter14 dager
12/06/2019NO-Ørsta: Opprusting Ytre-HovdevegenKun abonnenter15 dager