Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
01/03/2024NO-Tromsø : Tromsø lufthavn Reasfalt og anleggsentreprise 2024 K-191886Kun abonnenter32 dager
01/03/2024NO-BERGEN: BV 2024-01 - SOLG 2013 Fjøsangerveien mur og ov-anlegg - entreprenørKun abonnenter17 dager
01/03/2024NO-Lyngseidet: Oppgradering av veilys langs kommunale og fylkeskommunale veier i Lyngen kommuneKun abonnenter23 dager
01/03/2024NO-Vestland: BME NOR 2024-01 - Rammeavtale mindre entreprenørtjenester 2024-2028Kun abonnenter9 dager
01/03/2024NO-VÆRØY: Parkeringsplass / utvidet veibredde Marka - VærøyVærøy Kommuneutgått
01/03/2024NO-TØNSBERG: Rammeavtale anleggsentreprenørKun abonnenter18 dager
01/03/2024NO-BERGEN: Fv. 609 HeilevangKun abonnenterKAT
01/03/2024NO-Haugalandet : Driftskontrakt fylkesvegnett 1107 Haugalandet 2024-2029Kun abonnenter37 dager
29/02/2024NO-Evenes : C04469 - Kvalifisering - Asfalt Evenes 2024Kun abonnenter17 dager
29/02/2024NO-KONGSBERG: Asfaltering Kongsberg kommune 2023Kun abonnenterKAT
29/02/2024NO-Vestland: BME NOR 2024-01 - Rammeavtale mindre entreprenørtjenester 2024-2028Kun abonnenter2 dager
29/02/2024NO-Trøndelag : E6 Hommelvikbrua sørgående Kun abonnenter46 dager
29/02/2024NO-Nordland : Andenes OmsorgsboligerKun abonnenter57 dager
29/02/2024NO-FREDRIKSTAD: Rammeavtale for levering av vegoppmerking til kommunene Fredrikstad og Hvaler.Kun abonnenterKAT
28/02/2024NO-Åndalsnes : Åpen tilbudskonkurranse - Utskifting av vannledning Åndalsnes sentrumKun abonnenter16 dager
28/02/2024NO-BERGEN: BME NOR 2024-03 Mur Alf Bondes vegKun abonnenter29 dager
28/02/2024NO-BERGEN: BME EØS 2024-06 Lyngbøveien TS-VA - Ferdigstillelse av påbegynt arbeidKun abonnenter30 dager
28/02/2024NO-Nordland : Andenes OmsorgsboligerKun abonnenter57 dager
27/02/2024NO-TØNSBERG: 65637 Prestegaten (overvannsprosjektet)Kun abonnenter11 dager
27/02/2024NO-Vestland: BME NOR 2024-01 - Rammeavtale mindre entreprenørtjenester 2024-2028Kun abonnenter2 dager