Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/04/2019NO-Trysil: Infrastruktur boligfelt BygderbergetKun abonnenter25 dager
16/04/2019NO-Fauske: Teknisk driftsbygg og «blålysbygg»Kun abonnenterKAT
16/04/2019NO-KRISTIANSAND S: Rammeavtale TS-revisjon (1)Kun abonnenter33 dager
16/04/2019NO-OSLO: K923.02_03 SpektrofotometerKun abonnenter37 dager
16/04/2019NO-DØNNA: Vintervedlikehold Dønna KommuneKun abonnenter29 dager
16/04/2019NO-BERGEN: Vintervedlikehold langs bybanelinjenKun abonnenter43 dager
16/04/2019NO-MELHUS: Spillvannsledning Korsvegen Etappe IIKun abonnenter19 dager
16/04/2019NO-Narvik: Sikring av fjellskjæringer på Fv7575 RombaksveienKun abonnenter19 dager
16/04/2019NO-TINGVOLL: Oppføring av lagerbygg med vaskehallKun abonnenter23 dager
15/04/2019NO-Oslo: Rammeavtale- Bruvedlikehold i Hedmark og Oppland 2019 - 2020Kun abonnenter30 dager
15/04/2019NO-TROMSØ: Skjelnan boligområdeKun abonnenter32 dager
15/04/2019NO-OVERHALLA: 2019 Innkjøp - Utbygging Ranemsletta Barnehage 2017/1388Kun abonnenter22 dager
15/04/2019NO-STEINKJER: Utfylling i sjø, byggeklar tomt for ny vgs i Indre fosen kommune (Vanvikan)Kun abonnenter40 dager
15/04/2019NO-Oslo: Mindre gravearbeider til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenter38 dager
12/04/2019NO-FLISA: Rammeavtale - Sommervedlikehold veier, plasser og grøntanleggKun abonnenter30 dager
12/04/2019NO-Molde: Driftskontrakt veg 5002 Hitra Frøya Hemne Snillfjord 2019 - 2024 (1)Kun abonnenterKAT
12/04/2019NO-SKI: Graving, transport og sprengingKun abonnenter22 dager
12/04/2019NO-Mandal: Totalentreprise, Vassmyra skole.Kun abonnenter22 dager
12/04/2019NO-Grimstad: Elektrodetomta sanering - oppryddingKun abonnenter22 dager
12/04/2019NO-Seljord: Reasfaltering av kommunale vegar og plassarKun abonnenter9 dager