Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
01/04/2019NO-VADSØ: Transport av radioaktivt legemiddel fra Bergen til StavangerKun abonnenter18 dager
10/01/2019NO-Kongsberg : Pasienttransport innen og ut av Kongsberg kommune for Vestre VikenKun abonnenterVLD
07/12/2018NO-VADSØ: Rammeavtale vei- og flytransport av radioaktivt legemiddel - konkurransegrunnlag til høringKun abonnenterVLD
28/11/2018NO-Trondheim: Anskaffelse av SteriPET (F-18-FDG), 18F-2’-fluoro-2’-deoxyglukose til St. Olavs Hospital HFKun abonnenterKAT
14/08/2018NO-Oslo: LIS 1907 Onkologi. Veiledende kunngjøring - Presentasjon av konkurransegrunnlag før utlysningKun abonnenterVLD
10/08/2018NO-VADSØ: LIS 2001 Farmasøytiske spesialpreparater. Veiledende kunngjøring. Markedsdialog - DialogmøterKun abonnenterVLD
03/07/2018NO-Bergen: Høring: Referansestandarder til klinisk farmakologiKun abonnenterVLD
31/05/2018NO-VADSØ: Radiofarmaka - Nasjonal anskaffelseSykehusinnkjøp Hfutgått