Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/04/2019NO-Vinje: Bygging av GS-veg langs fv. 362, Vinje kommuneKun abonnenter24 dager
08/04/2019NO-Sarpsborg: Rv 111 Rundkjøring x RådhusveienKun abonnenter31 dager
06/04/2019NO-Bergen: D36 RulletrapperKun abonnenter19 dager
03/04/2019NO-Arendal: Kollektivtiltak - Fv 926 Tjørsvågheiemen og Fv. 465 Øyestranda.Kun abonnenter16 dager
02/04/2019NO-Nesbyen : Fv. 214 Nesbyen - EssotomtaKun abonnenter16 dager
01/04/2019NO-JØRPELAND: Entreprise gang- og sykkelveg samt bussoppstilling ved Tau skoleStrand Kommuneutgått
30/03/2019NO-Oslo: Samlekontrakt mindre utbyggingstiltak - Hedmark Midt 2Kun abonnenter31 dager
22/03/2019NO-Oslo: Fv.561 G/S-veg Mosterøy og vegutvidelse - byggefaseKun abonnenter15 dager
22/03/2019NO-Flora: Fv.614 Busslomme StrømsneskryssetStatens Vegvesen Region Vestutgått
22/03/2019NO-Fokserød : E18 Fokserød kollektivknutepunktKun abonnenter8 dager
20/03/2019NO-OSLO: Rammeavtale om teknisk tilstandsanalyse av byggverk i Oslo - StatsbyggKun abonnenter3 dager
19/03/2019NO-OSLO: Rammeavtale om teknisk tilstandsanalyse av byggverk for område Nord - StatsbyggKun abonnenter3 dager
19/03/2019NO-Oslo: Teknisk bistand - Fremtidsrettede transportløsninger – buss og båt - Dynamisk innkjøpsordningKun abonnenter2446 dager
19/03/2019NO-OSLO: Rammeavtale om teknisk tilstandsanalyse av byggverk for Statsbygg område MidtKun abonnenter3 dager
19/03/2019NO-Odda: Innkjøp og nyinstallering av spillvannspumper på Odda trafikkstasjonStatens Vegvesenutgått
18/03/2019NO-OSLO: Rammeavtale om teknisk tilstandsanalyse av byggverk for Statsbygg område vestKun abonnenter3 dager
18/03/2019NO-OSLO: Rammeavtale om teknisk tilstandsanalyse av byggverk for område Øst - StatsbyggKun abonnenter3 dager
15/03/2019NO-Arendal: TransQ Qualification|notification of qualification system - WorksKun abonnentern/a
15/03/2019NO-TRONDHEIM: Bistand til planleggingsarbeid for universelt utformet kollektivtilbudTrondheim Kommuneutgått
13/03/2019NO-Trondheim: Infrastrukturtiltak utenfor metrobussStatens Vegvesen Region Midtutgått