Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/07/2019NO-Oslo: Uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn og blå sektorKun abonnenter41 dager
12/07/2019NO-Trondheim: Drift, kvalitetssikring og administrasjon av refusjonsordning for spilloljeKun abonnenter57 dager
12/07/2019NO-OSLO: Evaluering av Politiets fellestjenester og Politiets IKT-tjenesterKun abonnenter48 dager
10/07/2019NO-Oslo: Konsulentbistand til risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger av tiltak ved hjelp av verktøyKun abonnenter29 dager
09/07/2019NO-Oslo: Konsulentbistand innen Lean-metodikkKun abonnenter22 dager
08/07/2019NO-SANDVIKA: Invitasjon til dialog - helhetlig kvalitetssystemKun abonnenterVLD
28/06/2019NO-Oslo: Ekstern vurdering av status og modenhet på IKT-området i FinanstilsynetKun abonnenter27 dager
25/06/2019NO-Oslo: Rammeavtale kjøp av personvernombud tjenesterKun abonnenter30 dager
14/06/2019NO-Arendal: Kvalitets- og avvikssystemKun abonnenter31 dager
12/06/2019NO-OSLO: Konsulenttjenester til InternrevisjonenKun abonnenter41 dager
07/06/2019NO-Bergen: Revisjon av VIS, som også inkluderer revisjon av prosjektregnskap, bistand til utarbeidelse av årsregnskap samt utarbeideKun abonnenter27 dager
06/06/2019NO-SVELVIK: Totalentreprise - Etablering av kunstisbane med toppdekke av kunstgress for multisport, Svelvik Svelvik Kommuneutgått
06/06/2019NO-Oslo: 13-BYM-2019 Resertifisering NS ISO 14001Oslo Kommune V/ Bymiljøetatenutgått
04/06/2019NO-Buskerud: Fv 287 Hørja bru og Skjærs bruKun abonnenter48 dager
04/06/2019NO-FINNSNES: Arkitekttjenester for utarbeidelse av skisseprosjekt med kostnadsoverslag for 10-12 leiligheter, Kirkeveien 4 og 6 FinnLenvik Kommuneutgått
03/06/2019NO-Drammen: Byggeleder/prosjektstøtte i prosjektet Kongsberg vgs. - samlokaliseringBuskerud Fylkeskommuneutgått
29/05/2019NO-Trondheim: Rammeavtale kvantitative og kvalitative undersøkelserEnova Sfutgått
27/05/2019NO-STAVANGER: Konsulentbistand til kvalitetskontroll og frigivning av borehullsdataOljedirektoratetutgått
24/05/2019NO-OSLO: To parallelle rammeavtaler om helhetlige rådgivningstjenester knyttet til utvikling og modernisering av statlig lokalbrukStatsbyggutgått
24/05/2019NO-OSLO: Rammeavtale kvalitetssikringIntegrerings- Og Mangfoldsdirektoratet (Imdi)utgått