Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
11/07/2019NO-OSLO: 75532 BioreaktorKun abonnenter73 dager
14/06/2019NO-VADSØ: K904.01b Varme- og tørkeskap for levering til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehusSykehusinnkjøp Hfutgått
08/06/2019NO-VADSØ: 2019/531 Intensjonskunngjøring - Helautomatisk dyrkningssystem, mykobakterier til St. Olavs hospital med opsjon Molde sykeKun abonnenterKAT
21/05/2019NO-Bergen: Inkubatorbygg på Bygg for biologiske basalfag (BBB)Universitetet I Bergenutgått
29/04/2019NO-Stavanger: Blodkultursystem - Bakteriologisk overvåking av trombocyttkonsentrater til Helse Stavanger HFSykehusinnkjøp Hfutgått
19/03/2019NO-OSLO: K923.10 Utstyr til produksjon av mikrobiologiske dyrkningsmedier.Statsbyggutgått
06/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse K923.01-06 Varmeskap, inkubatorer og ovner.Statsbyggutgått
05/03/2019NO-Skien: Blodkulturskap til Sykehuset TelemarkSykehusinnkjøp Hfutgått
23/10/2018NO-Telemark: Blodkulturskap til Sykehuset Telemark avd. Skien og NotoddenSykehusinnkjøp Hfutgått
20/09/2018NO-VADSØ: Transportemballasje til Sykehusapotekene - NasjonalavtaleKun abonnenterKAT
18/09/2018NO-Oslo: Kontraktstildeling: Forbruksvarer til IllumiPro-10 ved Oslo Universitetessykehus HFKun abonnenterKAT
31/08/2018NO-Bergen: KlimakammerUniversitetet I Bergenutgått
10/08/2018NO-Bergen: CO2 Inkubator til Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått