Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
23/10/2018NO-Telemark: Blodkulturskap til Sykehuset Telemark avd. Skien og NotoddenSykehusinnkjøp Hfutgått
20/09/2018NO-VADSØ: Transportemballasje til Sykehusapotekene - NasjonalavtaleKun abonnenterKAT
18/09/2018NO-Oslo: Kontraktstildeling: Forbruksvarer til IllumiPro-10 ved Oslo Universitetessykehus HFKun abonnenterKAT
31/08/2018NO-Bergen: KlimakammerUniversitetet I Bergenutgått
10/08/2018NO-Bergen: CO2 Inkubator til Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått
16/05/2018NO-VADSØ: Time-lapse inkubator for levering til Helse Fonna HFKun abonnenterKAT
06/04/2018NO-Porsgrunn: Timelapse inkubator til Fertilitetsklinikken Sør ved Sykehuset TelemarkSykehusinnkjøp Hfutgått
23/03/2018NO-Trondheim: Flexell Tension System and Streamer SystemKun abonnenterKAT
21/03/2018NO-VADSØ: Transportemballasje til Sykehusapotekene - NasjonalavtaleSykehusinnkjøp Hfutgått
03/03/2018NO-Haugesund: Time-lapse inkubator for levering til Helse Fonna HFSykehusinnkjøp Hfutgått
22/02/2018NO-Tromsø: IncuCyte Zoom HD/2CLRKun abonnenterKAT