Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
19/03/2019NO-OSLO: K923.10 Utstyr til produksjon av mikrobiologiske dyrkningsmedier.Kun abonnenter10 dager
06/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse K923.01-06 Varmeskap, inkubatorer og ovner.Statsbyggutgått
05/03/2019NO-Skien: Blodkulturskap til Sykehuset TelemarkSykehusinnkjøp Hfutgått
23/10/2018NO-Telemark: Blodkulturskap til Sykehuset Telemark avd. Skien og NotoddenSykehusinnkjøp Hfutgått
20/09/2018NO-VADSØ: Transportemballasje til Sykehusapotekene - NasjonalavtaleKun abonnenterKAT
18/09/2018NO-Oslo: Kontraktstildeling: Forbruksvarer til IllumiPro-10 ved Oslo Universitetessykehus HFKun abonnenterKAT
31/08/2018NO-Bergen: KlimakammerUniversitetet I Bergenutgått
10/08/2018NO-Bergen: CO2 Inkubator til Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått
16/05/2018NO-VADSØ: Time-lapse inkubator for levering til Helse Fonna HFKun abonnenterKAT