Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
08/04/2019NO-VADSØ: HST - SPECT-CT og tohodet gammakameraKun abonnenter21 dager
06/04/2019NO-Bergen: Dialogkonferanse for røntgensystem til Vestland fylkeskommuneKun abonnenterVLD
04/04/2019NO-VADSØ: HST - Mobil C-bue beregnet for endovaskulær karkirurgiKun abonnenter21 dager
04/04/2019NO-VADSØ: Angiolab til Sykehuset Østfold HFKun abonnenter18 dager
02/04/2019NO-OSLO: 75419 E2019 US OPK Ortopedisk avd. O-armKun abonnenter32 dager
14/03/2019NO-Drammen: Leverandørkonferanse sterilsentralKun abonnenterVLD
02/03/2019NO-Tromsø: RIS/PACS løsning (bilde og pasientdata anonymiserte databaser)Uit Norges Arktiske Universitetutgått
28/01/2019NO-Trondheim: Skjelett og thoraxlaboratorium til radiografutdanningen, NTNU GjøvikNtnuutgått
18/12/2018NO-VADSØ: Hjemmekontorløsning til avdeling for klinisk patologiSykehusinnkjøp Hfutgått
10/12/2018NO-Bergen: Fulldigitalisert røntgenlaboratorium for generell bruk til Kysthospitalet i HagavikSykehusinnkjøp Hfutgått
07/12/2018NO-Ski: CT maskin til Bildediagnostisk avdeling, seksjon Ski, Akershus universitetssykehusKun abonnenterVLD
29/11/2018NO-VADSØ: Scanner med programvare for digitalisering av histopatologiske snitt til Nordlandssykehuset HFSykehusinnkjøp Hfutgått
29/11/2018NO-9037 Tromsø: RIS/PACS løsning (bilde og pasientdata anonymiserte databaser)Uit Norges Arktiske Universitetutgått
31/10/2018NO-Stavanger: CMOS kamera for Jeol 2100 med programvare for bildeanalyseKun abonnenterKAT
12/10/2018NO-VADSØ: Robuste og fremtidsrettede teknologiske løsninger for Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i helseregionene (AMK IKT)Kun abonnenterVLD
10/10/2018NO-Haugesund: Laboratorie-automasjon, Helse Fonna HFHelse Fonna Hfutgått
25/09/2018NO-Trondheim: Brainlab navigasjonsutstyr - oppgraderingKun abonnenterKAT
18/09/2018NO-Trondheim: Anskaffelse av Digital SPECT/CT til Klinikk for bildediagnostikk ved St. Olavs Hospital HFKun abonnenterKAT
28/08/2018NO-TRONDHEIM: HMN - Anskaffelse Digital Patologi løsning - TilbudsfaseKun abonnenterKAT
17/08/2018NO-Oslo: Anskaffelse av bildebehandlingssystem for tannhelseKun abonnenterKAT