Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
28/01/2019NO-Trondheim: Skjelett og thoraxlaboratorium til radiografutdanningen, NTNU GjøvikKun abonnenter12 dager
18/12/2018NO-VADSØ: Hjemmekontorløsning til avdeling for klinisk patologiSykehusinnkjøp Hfutgått
10/12/2018NO-Bergen: Fulldigitalisert røntgenlaboratorium for generell bruk til Kysthospitalet i HagavikSykehusinnkjøp Hfutgått
07/12/2018NO-Ski: CT maskin til Bildediagnostisk avdeling, seksjon Ski, Akershus universitetssykehusKun abonnenterVLD
29/11/2018NO-VADSØ: Scanner med programvare for digitalisering av histopatologiske snitt til Nordlandssykehuset HFSykehusinnkjøp Hfutgått
29/11/2018NO-9037 Tromsø: RIS/PACS løsning (bilde og pasientdata anonymiserte databaser)Uit Norges Arktiske Universitetutgått
31/10/2018NO-Stavanger: CMOS kamera for Jeol 2100 med programvare for bildeanalyseKun abonnenterKAT
12/10/2018NO-VADSØ: Robuste og fremtidsrettede teknologiske løsninger for Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i helseregionene (AMK IKT)Kun abonnenterVLD
10/10/2018NO-Haugesund: Laboratorie-automasjon, Helse Fonna HFHelse Fonna Hfutgått
04/10/2018NO-Oslo: Doseplanleggingssystem for stråleterapi ved Oslo universitetssykehus HF RadiumhospitaletKun abonnenterVLD
25/09/2018NO-Trondheim: Brainlab navigasjonsutstyr - oppgraderingKun abonnenterKAT
18/09/2018NO-Trondheim: Anskaffelse av Digital SPECT/CT til Klinikk for bildediagnostikk ved St. Olavs Hospital HFKun abonnenterKAT
28/08/2018NO-TRONDHEIM: HMN - Anskaffelse Digital Patologi løsning - TilbudsfaseKun abonnenterKAT
17/08/2018NO-Oslo: Anskaffelse av bildebehandlingssystem for tannhelseKun abonnenterKAT
17/07/2018NO-MO I RANA: Konvensjonell og multifunksjonell røntgenlabHelgelandssykehuset Hfutgått
10/07/2018NO-Bergen: HBE Ultralydapparater 2018Sykehusinnkjøp Hfutgått
04/07/2018NO-OSLO: Anskaffelse av røntgensystem med tilhørende sensorForsvarsmateriellutgått
07/06/2018NO-VADSØ: Anskaffelse av løsning for regionalt multimediearkiv - dialogfaseKun abonnenterKAT
18/05/2018NO-Oslo: Anskaffelse av bildebehandlingssystem for tannhelseAkershus Fylkeskommune, Innkjøpsstabenutgått
25/04/2018NO-Oslo: 75174 US MED Lungemed. Avd RøntgenapparatOslo Universitetssykehus Hfutgått