Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
16/07/2019NO-Leknes: Oppmålingstjenester 2020-2023Kun abonnenter40 dager
05/07/2019NO-Surnadal: Surnadal kommune - Taksering av eiendommerKun abonnenter5 dager
02/07/2019NO-KRISTIANSAND S: Landmålingstjenester E18 SørøstKun abonnenter47 dager
28/06/2019NO-Surnadal: Surnadal kommune - Taksering av eiendommerKun abonnenterVLD
11/06/2019NO-Oslo: Utredning av mulige datagrunnlag for virkemidler for bruk av naturarealKun abonnenter19 dager
07/06/2019NO-Oslo: Leie, drift og vedlikehold av døgnhvileplasser for tungtransport langs E16 i Oppland, på strekningen fra Fagernes til VangKun abonnenter43 dager
04/06/2019NO-Oslo: Bygningsbesiktigelse og tilstandsregistrering for prosjektet Ny Vannforsyning OsloOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
29/05/2019NO-Flekkefjord: Omtaksering for fastsettelse av eiendomsskatt i Flekkefjord kommuneFlekkefjord Kommuneutgått
28/05/2019NO-Leknes: Anskaffelse av konsulenttjenester for taksering av eiendomsskattVestvågøy Kommuneutgått
06/05/2019NO-Oslo: Utvikling og implementering av nytt verdisettingssystem for fritidsboligerKun abonnenter12 dager
15/04/2019NO-Kragerø: Befaring og taksering, eiendomsskattKragerø Kommuneutgått
12/04/2019NO-KRISTIANSAND S: Omtaksering for fastsettelse av eiendomsskatt i nye Kristiansand kommuneKristiansand Kommuneutgått
08/04/2019NO-Arendal: Takseringtjenester eiendomskatt (1)Arendal Kommuneutgått
04/04/2019NO-Bergen: Rammeavtale rådgivnings- og konsulenttjenester universell utformingUniversitetet I Bergenutgått
02/04/2019NO-Hjelmeland: Hovedtaksering Hjelmeland kommuneHjelmeland Kommuneutgått
01/04/2019NO-4891 Grimstad: Takseringtjenester eiendomskattArendal Kommuneutgått
27/03/2019NO-Asker: Grunn og rettighetsvervAsker Kommuneutgått
25/03/2019NO-Trondheim: Sanering, demontering og rivingNtnuutgått
21/03/2019NO-SVOLVÆR: Omtaksering av NæringseiendommerVågan Kommuneutgått
15/03/2019NO-Arendal: TransQ Qualification System |notification of qualification system - ServicesKun abonnentern/a