Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
22/08/2019NO-STRØMMEN: Økt kapasitet slampumpingKun abonnenter23 dager
22/08/2019NO-KLEPPESTØ: Oppgradering Badeelven RenseanleggKun abonnenter19 dager
15/08/2019NO-HAMAR: Senking av sigevannstand - Heggvin avfallsdeponiKun abonnenter9 dager
18/07/2019NO-Aure: E01 Nedføringsledning Steingeitvatnet - AurdalenKun abonnenter13 dager
17/07/2019NO-GJØVIK: 219655 Legging av sjøledning Gjøvik-Redalen entreprise 4Gjøvikregionen - Anskaffelser For Gjøvik Kommuneutgått
03/07/2019NO-KRISTIANSUND N: NII - Rammeavtale - Rør og rørdelerKun abonnenter6 dager
03/07/2019NO-TROMSØ: Rammeavtale på rør og rørdelerKun abonnenter13 dager
03/07/2019NO-ÅLGÅRD: Retningsstyrt boring og trekking av VA rørGjesdal Kommuneutgått
03/07/2019NO-SORTLAND: 810 meter PE rørledning Ø 400Sortland Kommuneutgått
02/07/2019NO-Heggenes: VA RobølshøvdaØystre Slidre Kommuneutgått
01/07/2019NO-Lærdal: Tynjadalen og Fosseteigen kraftverkKun abonnenter20 dager
01/07/2019NO-Austvatn: Vann og avløpsledninger Etappe 2 Gardvik-AustvatnGivas Iksutgått
26/06/2019NO-LARVIK: 01572 - Bommestad - Hølen VA, etappe 1Larvik Kommuneutgått
26/06/2019NO-Lillesand: VA-anlegg HeslevigaOfa - Konkurranseportalutgått
26/06/2019NO-Sande i Vestfold: Wingejordet avløpspumpestasjonSande Kommune (Vestfold)utgått
25/06/2019NO-KRISTIANSAND S: VA - materiell og utstyr, betongprodukter og gategodsKun abonnenter4 dager
25/06/2019NO-Søgne: Fv 456 Erosjonssikring Stokkeland bruStatens Vegvesenutgått
25/06/2019NO-Sund: Bjelkarøy ferjekai OmbyggingStatens Vegvesenutgått
21/06/2019NO-GJØVIK: 219642 E0 - Anskaffelse av PE-ledninger (sjø) - Etappe 1 vannforsyning Gjøvik-RedalenGjøvikregionen - Anskaffelser For Gjøvik Kommuneutgått
11/06/2019NO-Tysvær: 62163 VA anlegg Grinde-Fuglavatnet, styrt boring i løsmasserTysvær Kommuneutgått