Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
03/10/2018NO-Vindafjord: 1161701 Sandeid fengsel, ombygging boenhet 3 K 201 GeneralentrepriseKun abonnenter5 dager
24/09/2018NO-OSLO: Bygningsmessigearbeider, rørleggerarbeider og elektriske arbeider i Oslo fengsel 2018/3050Kun abonnenter12 dager
15/08/2018NO-Bergen: 1155301 Bergen fengsel, Håhaugen - Vindmøller K 701 Grunn, fundamenter, veg og gjerderStatsbyggutgått
09/08/2018NO-Bergen: 1155301 Bergen fengsel, Håhaugen - K702 VindmøllerStatsbyggutgått
01/06/2018NO-Tromsø : 1135202 Tromsø fengsel, lokaler helsetjenesten Totalentreprise K 201Statsbyggutgått
30/05/2018NO-JAREN: Mobile arrest/cellemodulerKun abonnenterKAT
14/05/2018NO-OSLO: Prekvalifisering for begrenset anbudskonkurranse om rammeavtale for rådgivning strategisk EBA (FOSA)Forsvarsbyggutgått
08/05/2018NO-Mosjøen: 1152301 Mosjøen Fengsel, aktivitetsbygg Totalentreprise K 201Statsbyggutgått
25/04/2018NO-OSLO: Markedsundersøkelse for mobile arrest/cellemodulerKun abonnenterPIN
25/04/2018NO-Rauma : HoppId kontor RaumaRauma Kommuneutgått
18/04/2018NO-OSLO: Beredskaps- og unntakshjemler for asylmottakJustis- Og Beredskapsdepartementetutgått
06/04/2018NO-Trøgstad: 1151201 Vaskeri Trøgstad og Bibliotek Eidsberg Totalentreprise K201Statsbyggutgått
26/03/2018NO-OSLO: Drift av særskilt bo- og omsorgsmottak for asylsøkere - fornyet kunngjøringUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
15/03/2018NO-Vik: 1157301 Vik Fengsel, Ny kontormodul K201 TotalentrepriseStatsbyggutgått
14/03/2018NO-BERGEN: HS 002-2018: Bo - og tjenestetilbud for 2 flyktningerBergen Kommuneutgått
13/03/2018NO-OSLO: 1150302 Oslo fengsel avd. B Perimetersikring Totalentreprise K 100Statsbyggutgått
09/03/2018NO-SKIEN: 1153501 Skien fengsel, oppgradering av tekniske rom, K302 Teknisk generalentrepriseStatsbyggutgått
24/02/2018NO-OSLO: Intensjonskunngjøring Kun abonnenterKAT
16/02/2018NO-Rogaland: Rammeavtale tømrer- og snekkerarbeider i Sør RogalandStatsbyggutgått
15/01/2018NO-OSLO: 1017005 Oslo fengsel avd A Takrehabilitering H001 ByggherreombudStatsbyggutgått