Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
26/02/2024NO-Polmak : Prosjekt 1207802 Tolletaten, kontrollstasjon Polmak Totalentreprise K201Kun abonnenter11 dager
06/02/2024NO-Polmak : Prosjekt 1207802 Tolletaten, kontrollstasjon Polmak Totalentreprise K201Kun abonnenter11 dager
02/01/2024NO-Oslo og Viken: Ordinært asylmottak med tilrettelagt avdeling i region indre østland i nærhet til universitetssykehusKun abonnenter21 dager
02/01/2024NO-Vestlandet: Ordinært asylmottak med tilrettelagt avdeling i region vest i nærhet til universitetssykehusKun abonnenter21 dager
22/12/2023NO-Tynset: TY-23-11 Totalentreprise ny politistasjon - Prekvalifisering (ny utlysning)Tynset Kommuneutgått
14/12/2023NO-Tynset: TY-23-11 Totalentreprise ny politistasjon - PrekvalifiseringTynset Kommuneutgått
27/11/2023NO-Eidskog: 1207001 Magnormoen politistasjon Byggherreombud (BHO) og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) H 001Statsbyggutgått
24/11/2023NO-Norge: Rammeavtale for vedlikehold, suppleringer og prosjektering av låssystemer for kriminalomsorgens virksomheter Kriminalomsorgsdirektoratet utgått
23/11/2023NO-Norge: Rammeavtale for vedlikehold, suppleringer og prosjektering av låssystemer for kriminalomsorgens virksomheter Kriminalomsorgsdirektoratet utgått
17/11/2023NO-OSLO: Prosjekt 1239102 Bodø Fengsel, tiltak Frigangsboligen og admin. Entreprise K201Kun abonnentern/a
14/11/2023NO-ETNE: Etne tinghus, totalrenovering og ombygging - detaljprosjekteringEtne Kommuneutgått
21/10/2023NO-Bodø: Prosjekt 1239102 Bodø Fengsel, tiltak Frigangsboligen og admin. Entreprise K201Statsbyggutgått
21/10/2023NO-Tønsberg: 1202002 Tønsberg tinghus Byggherreombud (BHO) H 001Statsbyggutgått
16/10/2023NO-Bergen: 1156603 Ny tinghusløsning i Bergen H005 Rådgiver kalkulasjonStatsbyggutgått
16/10/2023NO-Bergen: 1156603 Ny tinghusløsning i Bergen H004 SHA-koordinator for prosjekteringsfasen (KP) og SHA-koordinator for utførelsesfasenStatsbyggutgått
15/10/2023NO-Bergen: 1156603 Ny tinghusløsning i Bergen H002 BHO Byggherreombud Statsbyggutgått
07/10/2023NO-Kongsberg: 2023/2661 Anskaffelse av Takrenovering, Frogsvei 41, KongsbergStatsbyggutgått
23/07/2023NO-OSLO: Prosjekt 1202002 Tønsberg tinghus Totalentreprise med løsningsforslag K 201Kun abonnenterKAT
11/07/2023NO-Birkeland: Polititeknisk treningssenterBirkenes Kommuneutgått
08/06/2023NO-Stange: 204528 Felles Sprinkel og Ventilasjon Ilseng Fengsel EntrepriseStatsbyggutgått