Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
02/07/2022NO-Viken: (2022/2784) Sykehjemsplasser, rammeavtaleKun abonnenter44 dager
29/05/2022NO-FREDRIKSTAD: Drift av helhetlig bo- og omsorgssenterFredrikstad Kommuneutgått
23/05/2022NO-VADSØ: Medisinske treningsterapiapparater til helseforetakene i Helse Sør-ØstSykehusinnkjøp Hfutgått
23/05/2022NO-Viken: (2022/198)Tiltak til brukere med sammensatte utfordringer innenfor rus med tilleggsproblematikkViken Vest Innkjøpssamarbeid (Vvi)utgått
11/05/2022NO-Grimstad: «Raskere frisk» for Arendal kommuneArendal Kommuneutgått
08/05/2022NO-Utlandet: Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med revmatologiske sykdommer for Oslo universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
05/05/2022NO-Vestlandet: Anskaffelse av arbeidsmarkedstiltak - Arbeidsrettet rehabiliteringArbeids- Og Velferdsetatenutgått
15/04/2022NO-Helse Vest: Spesialiserte rehabiliteringstjenester for Helse VestHelse Vest Rhfutgått
07/04/2022NO-Oslo og Viken: Innovasjonspartnerskap: Mål og aktiviteter med pasienten i sentrum (MAP) for Sunnaas sykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
03/04/2022NO-Sør-Øst: Anskaffelse av Helse og arbeid - arbeidsrettet rehabiliteringKun abonnenterKAT
28/03/2022NO-Agder og Sør-Østlandet: Anskaffelse av somatiske spesialisthelsetjenesterHelse Sør-Øst Rhfutgått
13/03/2022NO-Troms og Finnmark: Kunngjøring av kontraktstildeling - Arbeidsrettet rehabilitering - NAV Troms og FinnmarkKun abonnenterKAT
12/03/2022NO-Nord-Norge: Konkurranse - Kjøp av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenesterHelse Nord Rhfutgått
05/03/2022NO-KRISTIANSUND N: KK- konkurranse om konsesjonskontrakt for leie av lokaler for drift av helse- og treningsstudio i Atlanten IdrettKristiansund Kommuneutgått
24/02/2022NO-Innlandet: RFI Forsøksordning ekspertbistand i InnlandetKun abonnenterVLD
19/02/2022NO-Innlandet: Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) i InnlandetKun abonnenterKAT
14/01/2022NO-Oslo: Utstyr for trening, fysio- og ergoterapi til Oslo storbylegevaktOslo Kommune V/ Oslobygg Kfutgått
25/12/2021NO-Vestlandet: Invitasjon til dialogkonferanse - RehabiliteringstjenesterKun abonnenterVLD
23/12/2021NO- Oslo og Viken: Mål og Aktiviteter med Pasienten i sentrum (MAP) til Sunnaas sykehus HF og Nesodden kommuneKun abonnenterVLD
20/12/2021NO-TRONDHEIM: Anskaffelse av sakkyndig tjenester - Norsk pasientskadeerstatning (NPE)Kun abonnenterKAT