Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
05/02/2019NO-OSLO: Evaluering og utredning av drift og finansieringsmodell for tospråklig opplæringKun abonnenter10 dager
28/12/2018NO-BODØ: U11.I PCI laboratorier til Nordlandssykehuset HFNordlandssykehuset Hf Senter For Utbyggingutgått
29/11/2018NO-KJELLER: Veiledende kunngjøring på Laboratorie- og elektromedisinsk utstyr med forbruksmateriell Kun abonnenterVLD
31/08/2018NO-Alta: Utstyr for brystkompresjon i ambulanse til Finnmarkssykehuset HFSykehusinnkjøp Hfutgått
25/06/2018NO-VADSØ: Prosedyrepakker til foretakene i Helse Sør-ØstSykehusinnkjøp Hfutgått
25/05/2018NO-VADSØ: Implantasjonslaboratorium til Universitetssykehuset Nord-Norge HFKun abonnenterKAT
17/04/2018NO-VADSØ: Forbruksutstyr hjertekirurgi | St.Olavs Hospital HFKun abonnenterKAT
12/03/2018NO-VADSØ: Pacemaker og defibrillator (ICD) - nasjonale tjenesterSykehusinnkjøp Hfutgått
21/02/2018NO-VADSØ: Prosedyrepakker til foretakene i Helse Sør-ØstKun abonnenterVLD