Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
05/02/2019NO-OSLO: Evaluering og utredning av drift og finansieringsmodell for tospråklig opplæringUtdanningsdirektoratetutgått
28/12/2018NO-BODØ: U11.I PCI laboratorier til Nordlandssykehuset HFNordlandssykehuset Hf Senter For Utbyggingutgått
29/11/2018NO-KJELLER: Veiledende kunngjøring på Laboratorie- og elektromedisinsk utstyr med forbruksmateriell Kun abonnenterVLD
31/08/2018NO-Alta: Utstyr for brystkompresjon i ambulanse til Finnmarkssykehuset HFSykehusinnkjøp Hfutgått
25/06/2018NO-VADSØ: Prosedyrepakker til foretakene i Helse Sør-ØstSykehusinnkjøp Hfutgått