Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/02/2019NO-FREDRIKSTAD: Rådgivnings- og megler tjenester Kun abonnenter30 dager
13/02/2019NO-MJØNDALEN: Leie av kontorbrakker til midlertidig valglokaleKun abonnenter14 dager
11/02/2019NO-Lillehammer: Kjøp av konsulenttjenester til utarbeidelse av høringsuttalelser til reguleringsplaner fra kommunesektorenKun abonnenter7 dager
04/02/2019NO-Bjørkelangen: Rammeavtale oppmålingsforretningerKun abonnenter10 dager
01/02/2019NO-Ringebu: Utleieboliger med tilvisningsavtaleKun abonnenter10 dager
30/01/2019NO-Oslo: Naboansvarlig (grunneieravtaler) til Prosjektet Ny Vannforsyning OsloKun abonnenter11 dager
29/01/2019NO-OSLO: Rammeavtale for anskaffelse av eiendomsmeglertjenesterKun abonnenter11 dager
28/01/2019NO-VADSØ: Eiendomsmeglertjenester til Finnmarkssykehuset HFKun abonnenter11 dager
21/01/2019NO-Sandnes: Parallell rammeavtale - leie av husvære av midlertidig karakter til bostedsløse u/rusKun abonnenter2 dager
21/01/2019NO-Hamar: Invitasjon til prekvalifisering i konkurranse om levering av datahall i to datasentreKun abonnenterVLD
18/01/2019NO-TROMSØ: Boligklynge utviklingshemmedeKun abonnenter11 dager
16/01/2019NO-Frogn : Frogn kommune Belsjø terrasse og Ullerud terrasse - totalentreprise / salg av tomteområderKun abonnenter32 dager
15/01/2019NO-VADSØ: Næringsmegler for salg av to eiendommer på DikemarkSykehusinnkjøp Hfutgått
15/01/2019NO-Oslo: E39 Rogfast - Boligrigg KvitsøyKun abonnenter4 dager
15/01/2019NO-Tromsø: Ambulansestasjon BurfjordKun abonnenter8 dager
09/01/2019NO-Oslo: Eikenga 1, midlertidig brannstasjon - Informasjon om kommende totalentrepriseKun abonnenterVLD
03/01/2019NO-Fredrikstad: HøytrykksveisingFrevar Kf, Fredrikstad Vann, Avløp Og Renovasjonsforetakutgått
28/12/2018NO-Fagernes: Taksering for eiendomsskatteformålNord-Aurdal Kommuneutgått
21/12/2018NO-Sørumsand: Leieavtale for nye lokaler - Sørumsand tannklinikkAfk Eiendom Fkfutgått
21/12/2018NO-Nannestad: Leieavtale for nye lokaler - Nannestad tannklinikkAfk Eiendom Fkfutgått