Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
22/01/2023NO-Drammen: Bistandsavtale VIS - etablering av nye fylkeskommunerKun abonnenterKAT
18/01/2023NO-Oslo: Utredning av kommunene og fylkeskommunenes inntekter fra kraftsektorenKun abonnenter11 dager
12/01/2023NO-Guinea: KommunikasjonskoordinatorKun abonnenterKAT
05/01/2023NO-Oslo: Forslag til revidering av dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningslovenKs (Kommunesektorens Organisasjon)utgått
23/12/2022NO-Sarpsborg: Følgeforskning bygdemiljøpakkeneViken Fylkeskommuneutgått
21/12/2022NO-Norge: Effekter av kostnadsøkning og usikkerhet i boligmarkedetHusbankenutgått
11/12/2022NO-Oslo: Anskaffelse av risiko- og sårbarhetsanalyse av strukturendringene innen raffinerivirksomheten KonkurransegrunnlagNærings- Og Fiskeridepartementetutgått
03/12/2022NO-Norge: Konsulentbistand - Frilanstjenester for romsenter.noNorsk Romsenterutgått
26/11/2022NO-TRONDHEIM: TILLATELSESORDNING FOR SMÅ ELEKTRISKE KJØRETØY PÅ OFFENTLIG GRUNN I TRONDHEIMTrondheim Kommuneutgått
26/11/2022NO-Norge: Konsulentbistand til videreutvikling av Fremtidsverktøyet 2040 – ScenariofabrikkenKs (Kommunesektorens Organisasjon)utgått
11/11/2022NO-MOLDE: 2022-167 Innsiktsanalyse kulturelle og kreative næringarKun abonnenterVLD
10/11/2022NO-Oslo: Avinor Konsern - K-191180 - Medlemskap innkjøpsfellesskapKun abonnenterKAT
07/11/2022NO-Grimstad: Rådgivningstjenester for "omstillingsprosjekt" Østre AgderArendal Kommuneutgått
05/11/2022NO-Norge: Vurdering av krisetiltak til bruk for håndtering av økende energipriserNordisk Energiforskning (Nordic Energy Research)utgått
04/11/2022NO-Oslo: Erfaringsbasert veileder om myndighetenes innsats rettet mot innvandrerbefolkningen under covid-19 pandemien – erfaringer og læring til senere kriserArbeids- Og Inkluderingsdepartementetutgått
04/11/2022NO-Oslo: Kommunesektoren mot 2050 – scenarioer for politiske veivalgKs (Kommunesektorens Organisasjon)utgått
03/11/2022NO-Innlandet: 2022/16087 - Anskaffelse av pådriver for klimavennlige bygg InnlandetInnlandet Fylkeskommuneutgått
28/10/2022NO-Sarpsborg: Scenarier for utslippsfri kollektivtransportKun abonnenterKAT
28/10/2022NO-Vestland: Sekretariattjenester for kontrollutvalgeneSunnhordland Innkjøpsforum V/Bømlo Kommuneutgått
20/10/2022NO-Målselv: Forsvarskoordinator tjenesterKun abonnenterKAT