Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
06/02/2019NO-OSLO: Analyse av markedene for olje, gass og NGLKun abonnenter19 dager
05/02/2019NO-Tønsberg: Kunnskapssammenstilling og evaluering av regjeringens handlingsplaner universell utformingKun abonnenter17 dager
05/02/2019NO-Oslo: Groruddalssatsingen - prosjekt områdeløftKun abonnenterVLD
16/01/2019NO-Øksnes: Konsulenttjenester Kommuneplanens Arealdel - Øksnes kommuneØksnes Kommuneutgått
10/01/2019NO-Tysvær: OrganisasjonsutviklingsprogramTysvær Kommuneutgått
13/12/2018NO-Karasjok: Prosjektledelse - Prosjekt Karasjok - ForprosjektFylkesmannen I Finnmarkutgått
13/11/2018NO-Lillehammer: ATS Mjøsbyen - Utvidelse av eksisterende kontraktKun abonnenterKAT
07/11/2018NO-OSLO: Konsulentbistand til støtte for arbeidet med industriens involvering i ESA og EU programmeneNorsk Romsenterutgått
07/11/2018NO-OSLO: Konsulent regulatoriske rammer for....Norsk Romsenterutgått
05/11/2018NO-Førde: Oppnevning av medlemmer til PartirevisjonsutvalgetKun abonnenterKAT
31/10/2018NO-OSLO: Kartlegging av verdiskaping i reiselivsnæringenInnovasjon Norgeutgått
23/10/2018NO-OSLO: Utredning om forutsetninger for økt entreprenørskap med hovedvekt på kvinnelig entreprenørskapInnovasjon Norgeutgått
05/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av økonomiforvaltningstjenesterUtenriksdepartementetutgått
02/10/2018NO-Orkanger: Bistand til selvkostberegninger og forskriftsutarbeiding kommunesammenslåingOrkdal Kommuneutgått
26/09/2018NO-Oslo: Gjennomgang av distriktsindeksenKommunal- Og Moderingseringsdepartementetutgått
21/09/2018NO-Storebø: Analyse av drift og vurdering av tiltak til effektiviseringKun abonnenterKAT
26/07/2018NO-Høylandet: Arkitekttjenester HållinghallKun abonnenterKAT
17/07/2018NO-Oslo: Utredning av det danske konseptet AlmenBolig+ i OsloOslo Kommune V/Eiendoms- Og Byfornyelsesetatenutgått
11/07/2018NO-BERGEN: FOR 032-2018 Sekretariattjenester for KontrollutvalgetBergen Kommuneutgått
10/07/2018NO-Bergen: Prosjektstøtte til Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar i samband med regionreformaKun abonnenterKAT