Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
11/06/2019NO-Trondheim: Invitasjon til markedsdialog om etablering av nytt regionalt lager for Helse Midt-Norge RHFKun abonnenterVLD
13/03/2019NO-OSLO: Etablering av landsdekkende såkornfond - rådgivings- og forvaltningsmiljøInnovasjon Norgeutgått
06/11/2018NO-STEINKJER: Eksperimentering som tjenesteKun abonnenterKAT
26/10/2018NO-OSLO: Kommunenes samarbeid med privat sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammetIntegrerings- Og Mangfoldsdirektoratet (Imdi)utgått
19/09/2018NO-Oslo: Invitasjon til markedsmøte RV555 Sotrasambandet - OPSKun abonnenterVLD