Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/02/2019NO-VADSØ: RFI - Helse Nord IKT - MODI Fremtidig ArbeidsflateKun abonnenterVLD
15/02/2019NO-VADSØ: Medisinsk avstandsoppfølging av epilepsipasienter ved nevrologisk avdeling, Vestre Viken HF/HSØKun abonnenterVLD
12/02/2019NO-Lillehammer: Anskaffelse av varslings-, trygghetsskapende- og mestringsteknologi - Dynamisk innkjøpsordningKun abonnenter3677 dager
11/02/2019NO-Jessheim: Forsknings- og utredningsoppdrag - Medisinsk avstandsoppfølgingKun abonnenterKAT
02/02/2019NO-Telemark: Anskaffelse av digitale tester for psykisk helsevern og rusbehandling - Sykehuset TelemarkKun abonnenterKAT
29/01/2019NO-Brumunddal: Fremtidens sykehjem i Moelv - DialogkonferanseKun abonnenterVLD
25/01/2019NO-Gjøvik: Fremtidsrettet kommunikasjonsløsning i den akuttmedisinske kjedeKun abonnenterVLD
24/01/2019NO-Narvik: SykesignalløsningKun abonnenter6 dager
22/01/2019NO-VADSØ: Intensjonskunngjøring: Elektronisk CRF (e-CRF)Kun abonnenterKAT
22/01/2019NO-Lom: INVITASJON TIL MARKNADSDIALOG - PASIENTVARSLINGSANLEGG LOM HELSEHEIMKun abonnenterVLD
18/01/2019NO-Postboks 319: Anskaffelse- VelferdsteknologiBodø Kommuneutgått
15/01/2019NO-TROMSØ: Trygghetsalarmer til Tromsø kommune.Tromsø Kommuneutgått
15/01/2019NO-TROMSØ: Trygghetsalarmer til Tromsø kommune.Tromsø Kommuneutgått
14/01/2019NO-Østfold: Invitasjon til leverandørkonferanse for kjøp av applikasjon for smarttelefoner til blodgivere ved Sykehuset Østfold HFKun abonnenterVLD
11/01/2019NO-Sandnes: Anskaffelse av journal- og saksbehandlingssystem for PP-tjenestenSandnes Kommune.utgått
11/01/2019NO-GJØVIK: 119149 - Digitalt natt-tilsyn på Fjellvoll bo - og servicesenterGjøvikregionen - Anskaffelserutgått
20/12/2018NO-OSLO: Markedsundersøkelse løsning for forbedringKun abonnenterVLD
19/12/2018NO-Ål: Velferdsteknologi for Hallingdal - RFIKun abonnenterVLD
18/12/2018NO-VADSØ: Anskaffelse av ambulansejournal A-EPJSykehusinnkjøp Hfutgått
18/12/2018NO-STAVANGER: Dialogmøte - Signalanlegg for sykehjemKun abonnenterVLD