Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
19/07/2019NO-Storslett: Anskaffelse av Velferdsteknologi, 2 gangs utlysningKun abonnenter36 dager
16/07/2019NO-VADSØ: Applikasjon for smarttelefon for blodgivere til Sykehuset Østfold HFKun abonnenter54 dager
15/07/2019NO-GJØVIK: 219653 Intensjonskunngjøring - utvidelse av sykesignal anlegg til anlegg for velferdsteknologiKun abonnenterKAT
12/07/2019NO-BERGEN: Levering av velferdsteknologiKun abonnenter39 dager
10/07/2019NO-Bodø : Velferdsteknologi -Meløy, Gildeskål og HamarøyKun abonnenter28 dager
10/07/2019NO-STAVANGER: Dialogmøte angående smarthusteknologi i konkurransen "Stokkaveien 33 - totalentreprise"Kun abonnenterVLD
09/07/2019NO-OSLO: Vedlikehold av SANDOKKun abonnenterKAT
08/07/2019NO-VADSØ: Doseplanleggingssystem (Treatment planning) for stråleterapi til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenter33 dager
08/07/2019NO-VADSØ: Elektronisk logistikk- og kvalitetsstyringssystem til sterilavd. ved Oslo universitetssykehus HF - prekval.Kun abonnenter30 dager
05/07/2019NO-Sarpsborg: Blodgassapparater til Sykehuset Østfold HFKun abonnenter55 dager
05/07/2019NO-KONGSBERG: Kjøp av sykesignalanlegg Skinnarberga helsehusKun abonnenter27 dager
01/07/2019NO-BERGEN: EØS 038-2019 - Anskaffelse av nytt EPJ system - KvalifikasjonsfaseKun abonnenter27 dager
01/07/2019NO-SANDVIKA: Kontrakt for løpende tjenester - Fagsystem for PP-tjenestenKun abonnenter26 dager
25/06/2019NO-VADSØ: Invitasjon til dialog: PNA glukosemålere og mellomvare/datastyringssystem for PNA instrumenter til Sørlandet Sykehus HFKun abonnenterVLD
24/06/2019NO-OSLO: EPJ-løftet: Meldingsutveksling, bedre støtte til legekontor ved tjenestebasert adresseringKun abonnenter23 dager
21/06/2019NO-HAMAR: 19/6254 Invitasjon til markedskonferanse pasientjournalsystem BHT InnlandetKun abonnenterVLD
20/06/2019NO-Trondheim: IT-utvikling for en stor klinisk studieNtnuutgått
19/06/2019NO-VADSØ: ST190014 Pasientovervåking SkienKun abonnenterKAT
17/06/2019NO-Drammen: Elektronisk verktøy for innsamling av pasientrapporterte data for Vestre Viken HelseforetakKun abonnenter13 dager
13/06/2019NO-BODØ: Regional løsning for medikamentell kreftbehandling.Helse Nord Rhfutgått