Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
08/07/2019NO-Oslo: 19-012 LaboratorietjenesterKun abonnenter27 dager
03/07/2019NO-Kabelvåg: Rammeavtale for undersøkelser og analyserKun abonnenter45 dager
28/06/2019NO-OSLO: Prosjekt pilotfelt - bistand til analyserKun abonnenter45 dager
24/06/2019NO-OTTESTAD: Laboratorie- og analysetjenester - sak 2019/412 - Åpen anbudskonkurranse Del I og II - ForsyningssektorKun abonnenter65 dager
29/05/2019NO-KOPERVIK: Konkurransegrunnlag prøvetaking og analyser - Vannsamarbeid på HaugalandetKarmøy Kommuneutgått
29/05/2019NO-Trondheim: Persistente organiske miljøgifter i humane prøverMiljødirektoratetutgått
27/05/2019NO-Oslo: Prosjekt-/ byggeledelse, sikkerhets- og administrative ressurser Oslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
23/05/2019NO-STEINKJER: ForvalterassistanseTrøndelag Fylkeskommuneutgått
21/05/2019NO-MOSJØEN: Anskaffelse av nytt kunstgress til KippermoenVefsn Kommuneutgått
14/05/2019NO-Bergen: Rammeavtale tanntekniske tjenester og produkterUniversitetet I Bergenutgått
09/05/2019NO-Oslo: Kjøp av tjenester i forbindelse av bistand til utvikling av VegdimmensjoneringStatens Vegvesenutgått
08/05/2019NO-Trondheim: Overvåking av havforsuring i kystsonen i 2019-2020Miljødirektoratetutgått
25/04/2019NO-SANDEFJORD: Konsulenttjeneste ifm overvåkningsprogram for Renere SandefjordsfjordSandefjord Kommuneutgått
17/04/2019NO-Trondheim: Overvåking av spredningsveien import av planteprodukterMiljødirektoratetutgått
17/04/2019NO-KJELLER: Tester relatert til sikker bruk av hydrogen som energikilde, i maritim sektorForsvarets Forskningsinstituttutgått
15/04/2019NO-STEINKJER: Utfylling i sjø, byggeklar tomt for ny vgs i Indre fosen kommune (Vanvikan)Trøndelag Fylkeskommuneutgått
13/04/2019NO-BERGEN: 2019/00848 Rammeavtale for kjemiske analyser av uønskede stoffer i fôr og sjømatHavforskningsinstituttetutgått
12/04/2019NO-ÅS: Vannkvalitetsovervåking PURAÅs Kommuneutgått
12/04/2019NO-Lier: Overvåking av vannkvalitet i Indre DrammensfjordLier Kommuneutgått
09/04/2019NO-TØNSBERG: Analyse forsuringsparametre i vannprøver fra vassdrag i Vestfold og TelemarkFylkesmannen I Vestfold Og Telemarkutgått