Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
14/02/2019NO-Hamar: Fysisk testing av skrapeloddKun abonnenter23 dager
13/02/2019NO-Lillesand: Rammeavtale på Geolog-, Geoteknikk-, Hydrolog- og BiologtjenesterKun abonnenter21 dager
12/02/2019NO-Trondheim: Kartlegging av mikroplast i elverKun abonnenter16 dager
08/02/2019NO-BODØ: EI 79.19.023 MILJØSANERING BURØYNordland Fylkeskommuneutgått
07/02/2019NO-Trondheim: Nasjonal innsjøundersøkelse 2019Kun abonnenter28 dager
06/02/2019NO-VADSØ: Vannbehandling og legionellakontroll for Helse Stavanger HFKun abonnenter21 dager
05/02/2019NO-BERGEN: 19/00071 Rammeavtale for kjemiske analyser av uønskete stoffer i fôr og sjømatKun abonnenter14 dager
28/01/2019NO-Trondheim: Studie av miljøgifter i moseKun abonnenter2 dager
22/01/2019NO-VADSØ: Intensjonskunngjøring: DNA methylation genotyping-tjeneste til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenterKAT
21/01/2019NO-Oslo: Anskaffelse av rammeavtale for analysetjenester av miljøgifter i jord,- og vannprøverOslo Kommune V/Eiendoms- Og Byfornyelsesetatenutgått
18/01/2019NO-VÅLER I ØSTFOLD: Rammeavtale for vassdragsovervåkning vannområde MorsaKun abonnenter2 dager
16/01/2019NO-TRONDHEIM: Prøvetaking og analyse av avløpsvann i kommunale avløpsanleggTrondheim Kommuneutgått
09/01/2019NO-LARVIK: Analysetjenester for Larvik kommune (renseanlegg) -18/23190Larvik Kommuneutgått
03/01/2019NO-Sør-Østlandet: Rammeavtale for overvåkning av vassdrag i vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsautgått
22/12/2018NO-OSLO: Markedsundersøkelse nr. 100793 Prosjekt 2590 CBRN deteksjons-, identifikasjons-, prøvetaknings- og merkeutstyrKun abonnenterVLD
13/12/2018NO-BERGEN: BV 2018-27 - ParasittanalyserBergen Kommuneutgått
05/12/2018NO-Harstad: Grunnundersøkelser Rødskjær havnHarstad Kommuneutgått
04/12/2018NO-HAMAR: Anskaffelse av polikliniske laboratorietjenesterHelse Sør-Øst Rhfutgått
27/11/2018NO-VADSØ: Medisinske laboratorietjenester (medisinsk biokjemi og mikrobiologi) til Helse Vest RHFSykehusinnkjøp Hfutgått
23/11/2018NO-TRONDHEIM: Trondheim kommune - rammeavtale - skadesanering Trondheim Kommuneutgått