Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/04/2019NO-Trondheim: Overvåking av spredningsveien import av planteprodukterKun abonnenter37 dager
17/04/2019NO-KJELLER: Tester relatert til sikker bruk av hydrogen som energikilde, i maritim sektorKun abonnenter28 dager
15/04/2019NO-STEINKJER: Utfylling i sjø, byggeklar tomt for ny vgs i Indre fosen kommune (Vanvikan)Kun abonnenter39 dager
13/04/2019NO-BERGEN: 2019/00848 Rammeavtale for kjemiske analyser av uønskede stoffer i fôr og sjømatKun abonnenter22 dager
12/04/2019NO-ÅS: Vannkvalitetsovervåking PURAKun abonnenter23 dager
12/04/2019NO-Lier: Overvåking av vannkvalitet i Indre DrammensfjordKun abonnenter21 dager
09/04/2019NO-TØNSBERG: Analyse forsuringsparametre i vannprøver fra vassdrag i Vestfold og TelemarkKun abonnenter1 dag
09/04/2019NO-Vestvågøy: Overvåkningsprogram vannkvalitet Buksnesfjorden 2019Kun abonnenter23 dager
08/04/2019NO-OSLO: 19.02812 Utføre bioassays for resistensundersøkelse hos lakselusKun abonnenter18 dager
05/04/2019NO-TRONDHEIM: Konsulent - 672410 Resipientundersøkelse 2019/2020 Kun abonnenter14 dager
02/04/2019NO-Oslo: Anmodning om informasjon:Testing av cellelinje til etablering av Master Cell bankKun abonnenterVLD
29/03/2019NO-Trondheim: Overvåkning og kartlegging av fremmede ferskvannsfisk ved bruk av miljø-DNA 2019 Kun abonnenter10 dager
26/03/2019NO-Trondheim: Overvåking og kartl. med miljø-DNA av Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i dammer med amfibier. Kun abonnenter4 dager
25/03/2019NO-Trondheim: Sanering, demontering og rivingKun abonnenter2 dager
15/03/2019NO-KONGSVINGER: Analysetjenester vann og avløpGivas Iksutgått
14/03/2019NO-Bergen: Rammeavtale for levering av spesialist nukleotidsynteseKun abonnenter1 dag
14/03/2019NO-KJELLER: Teknisk støtte - FlydrivstoffKun abonnenterVLD
11/03/2019NO-Ås: Metabolittprofilering - NMBUKun abonnenterKAT
09/03/2019NO-Oslo: Geoarkeologiske og arkeometallurgiske analyserUniversitetet I Osloutgått
23/02/2019NO-DRAMMEN: Rammeavtale - Laboratorietjenester Drammen Kommuneutgått