Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
29/01/2019NO-VADSØ: LIS 1919 Bortzomib. Veiledende kunngjøring.Kun abonnenterVLD
22/01/2019NO-Oslo: LIS 1907j - Tilleggsavtale Carmustine ObviusKun abonnenterKAT
11/01/2019NO-Lysaker: Forskerdrevet fagkonferanse for GLOBVAC programmetNorges Forskningsrådutgått
04/01/2019NO-VADSØ: LIS 1912 Blodkoagulasjonsfaktorer. Veiledende kunngjøring.Kun abonnenterVLD
04/12/2018NO-VADSØ: Mikropartikler til kjemoembolisering av lever for Oslo universitetsykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
28/11/2018NO-Trondheim: Anskaffelse av SteriPET (F-18-FDG), 18F-2’-fluoro-2’-deoxyglukose til St. Olavs Hospital HFKun abonnenterKAT
23/10/2018NO-VADSØ: LIS 1919 Myelomatose. Markedsdialog - DialogmøterKun abonnenterVLD
17/10/2018NO-Østfold : Utvikling av innovative løsninger for helhetlige virtuelle, digitale helsetjenester for ved Sykehuset Østfold HFSykehusinnkjøp Hfutgått
12/10/2018NO-Trondheim: Brannslokkeutstyr - rammeavtale for varer og tjenesterNtnuutgått
11/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av sakkyndigtjenesterNorsk Pasientskadeerstatningutgått
26/09/2018NO-OSLO: Rammeavtale for kjøp av kontormøbler og inventarKun abonnenterKAT
18/09/2018NO-Akershus: LIS 1901-1 TilleggsavtalerKun abonnenterKAT
14/09/2018NO-VADSØ: LIS 1917 RituksimabSykehusinnkjøp Hfutgått
12/09/2018NO-Sarpsborg: HPV analyse plattform til Sykehuset Østfold HFSykehusinnkjøp Hfutgått
03/09/2018NO-Oslo: LIS 1910 Kolonistimulerende faktorerSykehusinnkjøp Hfutgått
03/09/2018NO-Oslo: LIS 1907 OnkologiSykehusinnkjøp Hfutgått
15/08/2018NO-VADSØ: LIS 1907 Onkologi Veiledende kunngjøring - Konkurransegrunnlag på høringKun abonnenterVLD
14/08/2018NO-Oslo: LIS 1907 Onkologi. Veiledende kunngjøring - Presentasjon av konkurransegrunnlag før utlysningKun abonnenterVLD
10/08/2018NO-VADSØ: LIS 2001 Farmasøytiske spesialpreparater. Veiledende kunngjøring. Markedsdialog - DialogmøterKun abonnenterVLD
02/07/2018NO-Oslo: Anskaffelse av protonterapiutstyr og drift, vedlikehold og support kontrakt for Protonterapisentrene ved Radiumhospitalet Helse Sør-Øst Rhfutgått