Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
08/06/2019NO-OSLO: 75511 RAD KRE Inst for kreftforskning avbildingssystem for massespec analyserKun abonnenterKAT
15/05/2019NO-Drammen: Leverandørkonferanse om nytt sykehus i DrammenKun abonnenterVLD
14/05/2019NO-OSLO: 75412 RAD KRE Automatisert signaltelling for FISHKun abonnenterKAT
08/05/2019NO-Oslo: 1901-2 Farmasøytiske spesialpreparaterSykehusinnkjøp Hfutgått
16/04/2019NO-VADSØ: LIS 2019 RHF AVTALE - MYELAMATOSEKun abonnenterKAT
02/04/2019NO-Oslo: Anmodning om informasjon:Testing av cellelinje til etablering av Master Cell bankKun abonnenterVLD
21/03/2019NO-VADSØ: LIS 1919 BortezomibSykehusinnkjøp Hfutgått
19/03/2019NO-VADSØ: LIS 2017 Rituksimab. Veiledende kunngjøringKun abonnenterVLD
19/03/2019NO-VADSØ: LIS 2007 Onkologi. Veiledende kunngjøringKun abonnenterVLD
20/02/2019NO-VADSØ: Intensjonskunngjøring - VelcadeKun abonnenterKAT
29/01/2019NO-VADSØ: LIS 1919 Bortzomib. Veiledende kunngjøring.Kun abonnenterVLD
22/01/2019NO-Oslo: LIS 1907j - Tilleggsavtale Carmustine ObviusKun abonnenterKAT
11/01/2019NO-Lysaker: Forskerdrevet fagkonferanse for GLOBVAC programmetNorges Forskningsrådutgått
04/01/2019NO-VADSØ: LIS 1912 Blodkoagulasjonsfaktorer. Veiledende kunngjøring.Kun abonnenterVLD
04/12/2018NO-VADSØ: Mikropartikler til kjemoembolisering av lever for Oslo universitetsykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
28/11/2018NO-Trondheim: Anskaffelse av SteriPET (F-18-FDG), 18F-2’-fluoro-2’-deoxyglukose til St. Olavs Hospital HFKun abonnenterKAT
23/10/2018NO-VADSØ: LIS 1919 Myelomatose. Markedsdialog - DialogmøterKun abonnenterVLD
17/10/2018NO-Østfold : Utvikling av innovative løsninger for helhetlige virtuelle, digitale helsetjenester for ved Sykehuset Østfold HFSykehusinnkjøp Hfutgått
12/10/2018NO-Trondheim: Brannslokkeutstyr - rammeavtale for varer og tjenesterNtnuutgått
11/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av sakkyndigtjenesterNorsk Pasientskadeerstatningutgått