Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
30/06/2022NO-Oslo og Viken: Kvalifisering: Mammografiapparater og UPS til busser for Vestre Viken HFKun abonnenter45 dager
19/06/2022NO-Agder: Navigasjonsutstyr til bihuleoperasjoner til Sørlandet sykehusKun abonnenter56 dager
10/06/2022NO-Nord-Norge: Bildestyring for operasjonsstuer til Nye UNN Narvik og Nye Hammerfest SykehusKun abonnenter38 dager
22/05/2022NO-Stavanger: Mobile operasjonsbord til Helse Stavanger HFSykehusinnkjøp Hfutgått
14/05/2022NO-Norge: Anskaffelse av rammeavtale for kjøp av medisinsk materiell - anestesi og intensivForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
13/05/2022NO-Lillehammer: Anskaffelse av rammeavtale for kjøp av medisinsk materiell - anestesi og intensivKun abonnenterKAT
08/05/2022NO-Bergen: Operasjonsrobot av typen Da Vinci Xi for levering til Helse Bergen HFKun abonnenterKAT
28/04/2022NO-Lillehammer: Invitasjon til markedsdialog om artroskopi/endoskopi rackKun abonnenterVLD
03/04/2022NO-Viken: Veiledende kunngjøring: Mammografiapparater og UPS til busser for Vestre Viken HFKun abonnenterVLD
28/03/2022NO-Nord-Norge: Veiledende kunngjøring: Bildestyring til nye operasjonsstuer for Nye Hammerfest Sykehus og Nye UNN NaKun abonnenterVLD
18/03/2022NO-Agder og Sør-Østlandet: Ryggmikroskop til Sørlandet sykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
17/03/2022NO-Stavanger: Nye Stavanger Universitetssjukehus - IO-9705 Kar-kir intervensjon operasjon hybridHelse Stavanger Hfutgått
10/03/2022NO-Førde: Anskaffelse, installering og idriftsettelse av nødstrømsgenerator, Helse Førde HFSykehusinnkjøp Hfutgått
10/03/2022NO-Førde: Anskaffelse, levering og montering av to stk. undersøkelsesenhet øyeundersøkelse (bord og stol) til Helse Førde HFSykehusinnkjøp Hfutgått
05/03/2022NO-Stavanger: Service og vedlikehold av trykkluftanlegg, nødstrømsaggregat og nitrogengenerator for Helse Stavanger HFSykehusinnkjøp Hfutgått
03/03/2022NO-Lørenskog: Takhengte monitorer til Akershus universitetssykehus HFKun abonnenterKAT
24/02/2022NO-OSLO: 76373 E2022 OUS AKU Anestesiapparater på utvalgte steder Fase 3Kun abonnenterKAT
17/02/2022NO-Møre og Romsdal: Operasjons-, undersøkelseslamper og uttakssentraler SNRSykehusinnkjøp Hfutgått
15/02/2022NO-Hamar: Nødstrømsaggregat Sykehuset Innlandet HamarSykehuset Innlandet Hfutgått
24/01/2022NO-OSLO: 75887_2318 RH OPK Ortopedisk avd OperasjonsmikroskopKun abonnenterKAT