Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
05/06/2019NO-OSLO: 75529 DBS-registreringKun abonnenterKAT
05/06/2019NO-OSLO: Prosjekt 75524 VibroSenseMeterKun abonnenterKAT
04/06/2019NO-OSLO: K911.13 Utstyr for øyeundersøkelserKun abonnenter20 dager
03/06/2019NO-Bergen: Transcranial Holter for clinical neurosonology for Helse Bergen HFKun abonnenterKAT
24/05/2019NO-Trondheim: ECT apparat St. Olavs hospital, avdeling ØstmarkaSykehusinnkjøp Hfutgått
21/05/2019NO-VADSØ: Nevrokirurgisk forbruksmateriell og implantater til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenter13 dager
14/05/2019NO-VADSØ: Sakral nevromodulasjon - nasjonal anskaffelseKun abonnenter2 dager
15/04/2019NO-VADSØ: Veiledende kunngjøring Nevrokirurgisk forbruksmateriell og implantater til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenterVLD
15/04/2019NO-SANDVIKA: Kjøp av dagaktivitetstjenester innen pleie og omsorgBærum Kommuneutgått
11/04/2019NO-Tromsø: EEG systemUit Norges Arktiske Universitetutgått
21/03/2019NO-VADSØ: Innovasjonspartnerskap - Et SLAG for fremtidens helsetjeneste. Løsninger for å sikre hjerneslagpasienter kvalitet, kontinuSykehusinnkjøp Hfutgått
14/03/2019NO-VADSØ: Skalpelektroder til foretakene i Helse Sør-ØstKun abonnenterKAT
07/03/2019NO-Bergen: NOX T3 apparater til Søvnsenteret - HODE HALS HBEKun abonnenterKAT
20/02/2019NO-Stavanger: Ultralydaspirator til nevrokirurgi for Helse Stavanger HF, ny utlysningSykehusinnkjøp Hfutgått
20/02/2019NO-Stavanger : Ultralydaspirator til nevrokirurgi for Helse Stavanger HFSykehusinnkjøp Hfutgått
25/01/2019NO-Trondheim: Multimodal Neuroimaging for språkbehandlingsforskningNtnuutgått
18/12/2018NO-Oslo: EEG-utstyr for søvnmålingUniversitetet I Osloutgått
17/12/2018NO-Tromsø: Nervestimulator til Universitetssykehuset Nord-NorgeSykehusinnkjøp Hfutgått
26/11/2018NO- BERGEN: Intraoperativ kontinuerlig hørsels- og ansiktsnervemonitorering for levering til Nevrokirurisk avdeling, Helse Bergen HFKun abonnenterKAT
14/11/2018NO-Oslo: Veiledende kunngjøring Nevrokirurgiske implantater for flere helseforetak i NorgeKun abonnenterVLD