Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/04/2019NO-VADSØ: Veiledende kunngjøring Nevrokirurgisk forbruksmateriell og implantater til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenterVLD
15/04/2019NO-SANDVIKA: Kjøp av dagaktivitetstjenester innen pleie og omsorgKun abonnenter29 dager
11/04/2019NO-Tromsø: EEG systemKun abonnenter15 dager
21/03/2019NO-VADSØ: Innovasjonspartnerskap - Et SLAG for fremtidens helsetjeneste. Løsninger for å sikre hjerneslagpasienter kvalitet, kontinuKun abonnenter15 dager
14/03/2019NO-VADSØ: Skalpelektroder til foretakene i Helse Sør-ØstKun abonnenterKAT
07/03/2019NO-Bergen: NOX T3 apparater til Søvnsenteret - HODE HALS HBEKun abonnenterKAT
20/02/2019NO-Stavanger: Ultralydaspirator til nevrokirurgi for Helse Stavanger HF, ny utlysningSykehusinnkjøp Hfutgått
20/02/2019NO-Stavanger : Ultralydaspirator til nevrokirurgi for Helse Stavanger HFSykehusinnkjøp Hfutgått
25/01/2019NO-Trondheim: Multimodal Neuroimaging for språkbehandlingsforskningNtnuutgått
18/12/2018NO-Oslo: EEG-utstyr for søvnmålingUniversitetet I Osloutgått
17/12/2018NO-Tromsø: Nervestimulator til Universitetssykehuset Nord-NorgeSykehusinnkjøp Hfutgått
26/11/2018NO- BERGEN: Intraoperativ kontinuerlig hørsels- og ansiktsnervemonitorering for levering til Nevrokirurisk avdeling, Helse Bergen HFKun abonnenterKAT
14/11/2018NO-Oslo: Veiledende kunngjøring Nevrokirurgiske implantater for flere helseforetak i NorgeKun abonnenterVLD
08/11/2018NO-ELVERUM: Helsehuset Elverum - Anskaffelse av inventar og utstyr til legekontor, seremonirom og avfallsromElverum Kommuneutgått
01/11/2018NO-Vestlandet: EKG-elektroder for foretakene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
19/10/2018NO-Rogaland: EEG-utstyr til langtidsmonitorering, polysomnografiutstyr og forbruksmateriellSykehusinnkjøp Hfutgått
17/10/2018NO-Vestlandet: Høring: EKG-elektroder for foretakene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
11/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av sakkyndigtjenesterNorsk Pasientskadeerstatningutgått
11/10/2018NO-Rogaland: EEG-utstyr til langtidsmonitorering og polysomnografiutstyrKun abonnenterKAT
03/10/2018NO-Rogaland: EEG-utstyr til langtidsmonitorering og polysomnografiutstyrSykehusinnkjøp Hfutgått