Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
24/03/2023NO-Norge: Sakkyndige legespesialister for Norsk pasientskadeerstatning (NPE)Kun abonnenter24 dager
10/03/2023NO-Norge: Sakral nevromodulasjon til helseforetakene i NorgeKun abonnenter42 dager
11/02/2023NO-Agder og Sør-østlandet: Anestesi- og Intensivprodukter (del 2) til foretakene i Helse Sør-ØstSykehusinnkjøp Hfutgått
09/02/2023NO-Narvik: EKG-apparat, hvile, til Nye UNN NarvikSykehusinnkjøp Hfutgått
04/02/2023NO-Norge: Veiledende kunngjøring Forbruksmateriell til nevrokirurgi til helseforetakene i NorgeKun abonnenterVLD
24/01/2023NO-OSLO: 76686 OUS AKU Akuttklinikken avd for smertebehandling cuff-algometerKun abonnenterKAT
22/01/2023NO-Bergen: EEG system til Helse Bergen HF - prekvalifiseringSykehusinnkjøp Hfutgått
18/01/2023NO-Oslo: 22/01844 Konsulent fagområde hjerneslag - HDIRNorsk Helsenett Sfutgått
23/12/2022NO-Bergen: IOM maskiner til Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått
16/12/2022NO-Trondheim: Måleinstrumenter for høytetthets EEG (med fNIRS) og øyebevegelserKun abonnenterKAT
16/12/2022NO-Rogaland, Vestland: EKG-elektroder til barn til helseforetakene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
27/11/2022NO-Trondheim: Fysiologiske måleapparater til felles fleksibelt laboratoriumKun abonnenterKAT
22/11/2022NO-OSLO: 75732_2 OUS NVR Nevrokirurgisk avd./ICG-optikkerKun abonnenterVLD
15/11/2022NO-Sunnfjord: Kjøpsavtale på EMG apparat til Helse Førde HFKun abonnenterVLD
11/11/2022NO-Oslo og Viken: INTENSJONSKUNNGJØRING, Sufantanil injeksjon, ATC kode N01AH03Kun abonnenterKAT
21/10/2022NO-Harstad, Tromsø: Opptaksenheter til elektroencephalografi (EEG) til Universitetssykehuset Nord-Norge HFKun abonnenterKAT
19/10/2022NO-OSLO: Markedsdialog: Rostock filter / Butterworth Filter/ forsterker til bruk sammen med øsofagusprobe for vurdering av EKG-signaKun abonnenterVLD
18/10/2022NO-Trondheim: Måleinstrumenter for høytetthets EEG (med fNIRS) og øyebevegelserNtnuutgått
06/10/2022NO-Narvik: EKG til Nye UNN Narvik - markedsdialogKun abonnenterVLD
22/09/2022NO-Agder og Sør-Østlandet: Anestesi- og Intensivprodukter (del 2) til foretakene i Helse Sør-ØstKun abonnenterVLD