Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
08/02/2019NO-BERGEN: EØS 005-2019 Anskaffelse av hjelpetiltak for barn og ungeKun abonnenter32 dager
08/02/2019NO-Storebø: Tenestekonsesjon på brukarstyrt personleg assistanse (BPA)Kun abonnenter19 dager
04/02/2019NO-Orkanger: Behovsanalyse - dekningsgrad for institusjonsplasser og plasser med døgnbemanning nye Orkland kommuneKun abonnenter4 dager
01/02/2019NO-BAGN: BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) TjenestekonsesjonerKun abonnenter17 dager
30/01/2019NO-Os i Hordaland: Tenestekonsesjon - Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)Kun abonnenter8 dager
29/01/2019NO-Porsgrunn: Responssentertjeneste for velferdsteknologiKun abonnenter15 dager
24/01/2019NO-Asker: Vestre Nes omsorgsbolig, driftKun abonnenter3 dager
22/01/2019NO-Sandnes: Parallell rammeavtale - barnebolig og avlastningstjenesterKun abonnenter8 dager
22/01/2019NO-Skjervøy: Anskaffelse av Velferdsteknologi til Nord-Troms KommuneneKun abonnenter18 dager
18/01/2019NO-Postboks 319: Anskaffelse- VelferdsteknologiKun abonnenter3 dager
14/01/2019NO-Lier: Responssentertjenester - med velferdsteknologiLier Kommuneutgått
10/01/2019NO-TRONDHEIM: Botiltak/helsetjenester for 18 personerTrondheim Kommuneutgått
07/01/2019NO-VADSØ: Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med post-polio syndromSykehusinnkjøp Hfutgått
14/12/2018NO-Høylandet: Veiledende kunngjøring av VINA Fellesanskaffelse VelferdsteknologiKun abonnenterVLD
13/12/2018NO-STEINKJER: Tjenestekonsesjon brukerstyrt personlig assistanseSteinkjer Kommuneutgått
10/12/2018NO-Fjerdingby: BPA tjenestekonsesjonerRælingen Kommuneutgått
08/12/2018NO-Levanger: Helse og omsorgstjeneste til enkeltbrukerKun abonnenterKAT
04/12/2018NO-Verdal: Kjøp av oppfølgingstjenesterKun abonnenterKAT
03/12/2018NO-DRAMMEN: Invitasjon til markedsdialog - Responstjenester og trygghetsskapende teknologi.Kun abonnenterVLD
29/11/2018NO-DRAMMEN: Kjøp av bo-, helse- og omsorgstjenester Kun abonnenterKAT