Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
03/06/2019NO-Sandnes: Anskaffelse av vikarer til autorisert helsepersonellKun abonnenter50 dager
28/05/2019NO-Sandnes: Midlertidig bo- og omsorgstilbud til brukere med ressurskrevende tjenesterKun abonnenter9 dager
22/05/2019NO-Ringsaker: Vikartjenester for pleie- og omsorgRingsaker Kommuneutgått
10/05/2019NO-Hagan: Søknad om tjenestekonsesjon for å levere BPA til Nittedal kommuneNittedal Kommuneutgått
07/05/2019NO-Høylandet: VINA - Konkurranse med forhandlingHøylandet Kommuneutgått
07/05/2019NO-Storebø: Tenestekonsesjon på brukarstyrt personleg assistanse (BPA)Kun abonnenterKAT
01/05/2019NO-Skedsmo: 2019/8013 Anskaffelse - Rammeavtale Vikartjenester helseSkedsmo Kommuneutgått
16/04/2019NO-SANDNES: Vikartjenester - HelsepersonellHjelmeland Kommune Ved Innkjøpsassistanse Vest Asutgått
16/04/2019NO-Sørumsand: Rammeavtale på Helse- og omsorgstjenester jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, første ledd nr. 6Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid Nriutgått
12/04/2019NO-Lillehammer: Rammeavtale for levering av vikartjenester til helse og omsorgssektoren Lillehammer Kommuneutgått
05/04/2019NO-Holmestrand: Ny konkurranse Institusjons- og omsorgsplasserHolmestrand Kommuneutgått
29/03/2019NO-OSLO: Mulighetsstudie - Mikrosatellitter, tekniske vurderinger av satkom/satnavNorsk Romsenterutgått
27/03/2019NO-Time : Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologiTime Kommuneutgått
22/03/2019NO-Birkenes: Rammeavtale for levering av vikartjenester sykepleier, vernepleier og helsefagarbeiderBirkenes Kommuneutgått
18/03/2019NO-KOLBOTN: Helse- og omsorgtjenester i hjemmetOppegård Kommuneutgått
18/03/2019NO-EGERSUND: Rammeavtale for innleie av vikarer - Helse og omsorgEigersund Kommuneutgått
13/03/2019NO-Holmestrand: Institusjons- og omsorgsplasserHolmestrand Kommuneutgått
08/03/2019NO-BERGEN: HS 001-2019 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behovKun abonnenter3573 dager
06/03/2019NO-MOSJØEN: Kjøp av vikartjenester helseVefsn Kommuneutgått
05/03/2019NO-Lenvik: Kjøp av heldøgnstjenester til enkeltbruker 1:1Lenvik Kommuneutgått