Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
11/12/2023NO-Sarpsborg: Heldøgnsbemannet botilbud og midlertidig innkvartering til voksne med rusproblemer og psykososiale helseutfordringer, Kun abonnenterKAT
07/12/2023NO-BODØ: Bo- og behandlingstjenester innenfor psykisk helse og rusfeltetKun abonnenterKAT
27/11/2023NO-Tysnes: PsykologtenesterKun abonnenter4 dager
23/11/2023NO-STAVANGER: PsykologtjenesterStavanger Kommuneutgått
21/11/2023NO-Tromsø: DPS Hjelpetiltak for barn og unge 2020-2030Kun abonnenterKAT
17/11/2023NO-Tromsø: DPS Hjelpetiltak for barn og unge 2020-2030Kun abonnenterKAT
12/11/2023NO-Tromsø: DPS Hjelpetiltak for barn og unge 2020-2030Kun abonnenterKAT
10/11/2023NO-Brumunddal: Kjøp og levering av psykoterapiveiledningstjenester for leger i spesialisering (LIS)Sykehuset Innlandet Hfutgått
03/11/2023NO-Sør-Østlandet: Anskaffelse av døgnbehandling innen psykisk helsevern (PHV) - spiseforstyrrelserKun abonnenter2 dager
27/10/2023NO-Time: Rammeavtale for organisasjonspsykologi og utviklingTime Kommuneutgått
26/10/2023NO-BERGEN: IK-EØS 111-2023 Beredskapsavtale for psykologtjenester i Bergen kommuneBergen Kommune - Innkjøp Konsernutgått
18/10/2023NO-TRONDHEIM: PsykologtjenesterKun abonnenterKAT
15/10/2023NO-Trondheim: Anskaffelse av Oppfølging - Senter for jobbmestring TrøndelagArbeids- Og Velferdsetatenutgått
07/10/2023NO-Sarpsborg: Heldøgnsbemannet botilbud og midlertidig innkvartering til voksne med rusproblemer og psykososiale helseutfordringer, 2. gangs utlysningSarpsborg Kommuneutgått
07/10/2023NO-Tromsø: DPS Hjelpetiltak for barn og unge 2020-2030Kun abonnenterKAT
05/10/2023NO-Oslo: Markedsundersøkelse / RFI for norsk digital versjon av KSADS-COMP (diagnoseverktøy for psykiske lidelser)Kun abonnenterVLD
03/10/2023NO-Østre Toten: 223028 Intensjonskunngjøring - Omsorgstilbud til enkeltbruker Østre Toten kommuneKun abonnenterKAT
02/10/2023NO-Tromsø: DPS Hjelpetiltak for barn og unge 2020-2030Kun abonnenterKAT
11/09/2023NO-BERGEN: Rammeavtale for døgnavlastingstjenester - Veiledende kunngjøringKun abonnenterVLD
25/08/2023NO-Tromsø: DPS Hjelpetiltak for barn og unge 2020-2030Kun abonnenterKAT