Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
08/02/2019NO-BERGEN: EØS 005-2019 Anskaffelse av hjelpetiltak for barn og ungeKun abonnenter32 dager
31/01/2019NO-ÅLGÅRD: Rammeavtale på OrganisasjonspsykologerKun abonnenter3 dager
29/01/2019NO-Skien: Inn på Tunet - 2019Kun abonnenter12 dager
25/01/2019NO-Trondheim: Rammeavtale. Faktaundersøkelser.Kun abonnenter10 dager
21/01/2019NO-OSLO: Prekvalifisering - Hele mennesker, hele tjenester i Moss kommuneKun abonnenter1 dag
15/01/2019NO-OSLO: Antimobbeprogrammer og læringsmiljøprogrammer i grunnutdanningenUtdanningsdirektoratetutgått
15/01/2019NO-OSLO: Rammeavtale - Kjøp av arbeidsmiljørådgiving og psykologtjenesterTolldirektoratetutgått
10/01/2019NO-TRONDHEIM: Botiltak/helsetjenester for 18 personerTrondheim Kommuneutgått
03/01/2019NO-Lørenskog : Opplæring av ansatte i håndtering av utfordrende atferd, trusler og vold ved Akershus universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
29/11/2018NO-OSLO: Invitasjon til dialogkonferanse - #StimuLab 2019Kun abonnenterVLD
16/11/2018NO-BERGEN: HS 005-2018 - Anskaffelse for bo- og tjenestetilbud for tre personerBergen Kommuneutgått
15/11/2018NO-OSLO: Kartlegging av kommunalt psykisk helse- og rusarbeidHelsedirektoratetutgått
08/11/2018NO-Oslo: Konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale for kjøp av 5 plasser i Inn på tunet - dagsenter for yngre persoKun abonnenterKAT
31/10/2018NO-Sola: Intensjonskunngjøring - Avtale mellom Sola kommune og Alternativ til voldKun abonnenterKAT
17/10/2018NO-Tønsberg: Polikliniske tjenester innen psykisk helsevern til pasienter under 18 år i NordlandKun abonnenterKAT
11/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av sakkyndigtjenesterNorsk Pasientskadeerstatningutgått
09/10/2018NO-DRAMMEN: Kjøp av aktivitetstiltak og tiltak knyttet til aktivitetspliktKun abonnenterKAT
01/10/2018NO-LILLESAND: Anskaffelse av fagsystem for PP-tjenestenKun abonnenterKAT
01/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av rammeavtale for bedrifthelsetjenesterUtlendingsnemnda (Une)utgått
26/09/2018NO-Tønsberg: Pilotering av bruk av digitale verktøy i oppfølging og behandling av barn i barneverninstitusjon med psykiske vansker oKun abonnenterKAT