Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
27/05/2019NO-TRONDHEIM: PsykologtjenesterTrondheim Kommuneutgått
20/05/2019NO-Oslo: Arbeidspsykologiske testverktøy til rekrutteringKun abonnenter3 dager
14/05/2019NO-Froland: Sakkyndig vurdering/utredning av omsorgskompetanseFroland Kommuneutgått
15/04/2019NO-SANDVIKA: Kjøp av dagaktivitetstjenester innen pleie og omsorgBærum Kommuneutgått
03/04/2019NO-Lillehammer: Rammeavtale - Konsulentbistand til veiledning av elevtjenesten ved videregående skoler i OpplandOppland Fylkeskommuneutgått
01/04/2019NO-OSLO: Implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus ved brukerorganisasjoneneHelsedirektoratetutgått
28/03/2019NO-Tønsberg: Anskaffelse av polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for pasienter under 18 år i OsloHelfoutgått
18/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse av avtale om psykologbistandKriposutgått
06/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse av opplæring i kognitiv terapiHelsedirektoratetutgått
04/03/2019NO-Stavanger: 19/565 Arbeidsrettet rehabilitering Nord- og Sør-RogalandNav Tiltak Rogalandutgått
04/03/2019NO-OSLO: Arbeidsrettet rehabilitering NAV Øst-VikenArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
04/03/2019NO-Oslo: Vurdering av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringen av personer med psykisk utviklingshKommunal- Og Moderniseringsdepartementetutgått
26/02/2019NO-Lørenskog: Anskaffelse av rammeavtale på rådgivningstilbud til ansatteLørenskog Kommuneutgått
22/02/2019NO-Skei i Jølster: Spesialisert bu- og behandlingsbustadJølster Kommuneutgått
08/02/2019NO-BERGEN: EØS 005-2019 Anskaffelse av hjelpetiltak for barn og ungeBergen Kommuneutgått
31/01/2019NO-ÅLGÅRD: Rammeavtale på OrganisasjonspsykologerGjesdal Kommuneutgått
29/01/2019NO-Skien: Inn på Tunet - 2019Skien Kommuneutgått
25/01/2019NO-Trondheim: Rammeavtale. Faktaundersøkelser.Ntnuutgått
21/01/2019NO-OSLO: Prekvalifisering - Hele mennesker, hele tjenester i Moss kommuneDirektoratet For Forvaltning Og Iktutgått
15/01/2019NO-OSLO: Antimobbeprogrammer og læringsmiljøprogrammer i grunnutdanningenUtdanningsdirektoratetutgått