Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
04/07/2022NO-VADSØ: MR-maskin 1,5 Tesla til Vestre Viken HFKun abonnenterKAT
03/07/2022NO-Trondheim: Ultralydapparater til Klinikk for bildediagnostikk ved STO - Saksnr. 2022/120Kun abonnenter57 dager
03/07/2022NO-Stavanger: CO2 laser til Hudavdelingen ved Helse Stavanger HFKun abonnenter57 dager
03/07/2022NO-Drammen: Fremføringsinstrument patologi, Vestre Viken HFKun abonnenter57 dager
02/07/2022NO-Helse Midt-Norge og Helse Nord: Kateter PICC Line til helseforetakene i Helse Midt-Norge og Helse NordKun abonnenter45 dager
02/07/2022NO-Stavanger: Endoskopiutstyr til Mottaksklinikken, Medisinsk avdeling og Gastroseksjonen ved Helse Stavanger HFKun abonnenterVLD
02/07/2022NO-Bergen: Invitasjon til markedsdialog - EEG system til Helse Bergen HFKun abonnenterVLD
02/07/2022NO-HAMAR: Kontraktstildeling - simuleringsdukker for opplæringsformålKun abonnenterKAT
02/07/2022NO-VADSØ: Ultralydapparat til Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Stord sjukehus, Helse Fonna HFKun abonnenterKAT
02/07/2022NO-Trondheim: Beintetthetsmåler til Medisinsk klinikk - STO - saksnr. 2022/1035Kun abonnenter56 dager
02/07/2022NO-Bergen: Invitasjon til markedsdialog - Universalt gjennomlysningsstativ til Radiologisk avdeling, Seksjon for barn og ungdom, tilKun abonnenterVLD
02/07/2022NO-Vestland, Rogaland: Veiledende kunngjøring: Forbruksmateriell spirometri til helseforetakene i Helse VestKun abonnenterVLD
02/07/2022NO-Trondheim: Reparasjon av Yaksi lab laser, og utvidelse av garantiKun abonnenterKAT
02/07/2022NO-Helse Nord og Helse Midt-Norge: Blodprøvetakingsutstyr til Helse Nord og Helse Midt-NorgeKun abonnenter58 dager
02/07/2022NO-St. Olavs hospital: AdHoc Ultrafryser -86 grader til Biobank1 St. Olavs hospitalKun abonnenterKAT
02/07/2022NO-Bergen: Invitasjon til markedsdialog - fulldigitalisert røntgenapparat og mobile røntgenapparat til Helse Bergen HFKun abonnenterVLD
01/07/2022NO-VADSØ: Mikropartikler til kjemoembolisering av lever for Oslo universitetssykehus HFKun abonnenterKAT
01/07/2022NO-Vestlandet: Veiledende kunngjøring: Kneproteser til foretakene i Helse VestKun abonnenterVLD
01/07/2022NO-Bergen : VEILEDENDE KUNNGJØRING: Utstyr til kartlegging av strukturelle genomiske avvik, til Helse Bergen HFKun abonnenterVLD
01/07/2022NO-Bergen: VEILEDENDE KUNNGJØRING: Mikrotom til Helse Bergen HFKun abonnenterVLD