Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/02/2019NO-OSLO: 75143 Forsknings OCTKun abonnenterKAT
12/02/2019NO-OSLO: 18.20194 Elisa maskinKun abonnenter26 dager
08/02/2019NO-Lillehammer: Rammeavtale på levering av Rammeavtale på levering av forbruksmateriell til Clinitek avlesningsinstrumentKun abonnenterKAT
08/02/2019NO-GJØVIK: 218577 - Anskaffelse elektronisk legemiddelsystemKun abonnenter12 dager
08/02/2019NO-OSLO: 75323 US KLM IMM Mikroplatevaskere (2 stk.) og plateavlesere (2 stk.)Kun abonnenter19 dager
07/02/2019NO-HOMMELVIK: Kjøp av medisinsk forbruksmateriellKun abonnenter24 dager
07/02/2019NO-VADSØ: Lab automasjonslinje og frittstående analyseinstrumenter til Sykehuset Telemark HFKun abonnenter29 dager
07/02/2019NO-Bergen: Intensjonskunngjøring, forbruksmateriell til skopvaskemaskin fra GetingeKun abonnenterKAT
05/02/2019NO-VADSØ: Blodvarmere med forbruksmateriell til Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HFKun abonnenter19 dager
05/02/2019NO-VADSØ: Ortopedi, Bruddmateriell for levering til helseforetakene i Helse Vest RHFKun abonnenterVLD
05/02/2019NO-OSLO: Evaluering og utredning av drift og finansieringsmodell for tospråklig opplæringKun abonnenter10 dager
05/02/2019NO-Rogaland: Mikromanipulator til ICSI-mikroskopKun abonnenter15 dager
05/02/2019NO-Bergen: Av-/påkorkere for biobankrør av typen FluidXKun abonnenter3 dager
04/02/2019NO-OSLO: 75280 US KLM MIK real-time PCR instrumenterKun abonnenterVLD
04/02/2019NO-Bergen: Anskaffelse - lavtemperatur sterilisator til Helse BergenKun abonnenter22 dager
04/02/2019NO-Drammen: Tåtrykksmåler Vestre VikenKun abonnenterKAT
04/02/2019NO-Trondheim: Endoskopirack for stroboskopi, rigid og fleksibel endoskopiKun abonnenter8 dager
02/02/2019NO-OSLO: 18.19158 Sekvenseringsmaskin - HTSKun abonnenter19 dager
02/02/2019NO-VADSØ: Antibiotikalapper, testmedier og tilhørende produkter til resistensbestemmelse av bakterier med agardiffusjonsmetoden for Kun abonnenter18 dager
01/02/2019NO-Bergen: Intensjonskunngjøring skleroseringsnåler, nasjonal avtaleKun abonnenterKAT