Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
27/05/2020NO-OSLO: Serviceavtale isolatorer m.m.Kun abonnenter26 dager
13/03/2020NO-VADSØ: ELISA analyser, avdeling for medisinsk mikrobiologi Helse Møre og Romsdal HF Ny utlysningKun abonnenterKAT
13/03/2020NO-Skien: Kontroll og reparasjon av elektromedisinsk utstyrGki Grenlandskommunenes Innkjøpsenhetutgått
10/03/2020NO-VADSØ: Medisinsk-tekniske tjenester til Vestre Viken HFSykehusinnkjøp Hfutgått
06/03/2020NO-ENGERDAL: HO-20-05 Service elektromedisinsk utstyrAbakus Asutgått
02/03/2020NO-VADSØ: Dokumenter til høring- Rammeavtale for service og vedlikehold av ultrafrysere for OUS og FHIKun abonnenterVLD
28/02/2020NO-VADSØ: Transportabelt røntgenapparat, digitalt til Helse FørdeKun abonnenterKAT
21/02/2020NO-VADSØ: Dynamisk balanseplattform til Helse Bergen HF - intensjonskunngjøringKun abonnenterKAT
11/02/2020NO-Arendal: Service for medisinteknisk utstyrAgder Fylkeskommuneutgått
05/02/2020NO-VADSØ: Nasjonal anskaffelse av HostemaskinSykehusinnkjøp Hfutgått
04/02/2020NO-LARVIK: Kontroll av medisinske hjelpemidler - 19/8030Larvik Kommuneutgått
11/11/2019NO-VADSØ: Intensjonskunngjøring: Nasjonal anskaffelse til LivmorhalsprogrammetKun abonnenterKAT
05/11/2019NO-Oslo: Dialogkonferanse: Samfunnsansvar i Oslo kommune sine samkjøpsavtalerKun abonnenterVLD
22/10/2019NO-Stavanger: Manuelle støpesenter til Helse Stavanger HF, NYESTE konkurranseSykehusinnkjøp Hfutgått
01/10/2019NO-Oslo: Glassprintere til patologi ved Akershus universitetssykehusSykehusinnkjøp Hfutgått
19/09/2019NO-LARVIK: Kontroll av medisinsk utstyr - 18/23209Larvik Kommuneutgått
18/09/2019NO-VADSØ: ELISA analyser, avdeling for medisinsk mikrobiologi Helse Møre og Romsdal HF Ny utlysningSykehusinnkjøp Hfutgått
17/09/2019NO-Stavanger : Manuelle støpesenter til Helse Stavanger HF, NY konkurranseSykehusinnkjøp Hfutgått
12/09/2019NO-BERGEN: 19/01748 Rammeavtale kalibrering av vekterHavforskningsinstituttetutgått
09/09/2019NO-VADSØ: ELISA analyser, avdeling for medisinsk mikrobiologi Helse Møre og Romsdal HFSykehusinnkjøp Hfutgått