Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
16/04/2019NO-HOLMESTRAND: Tekniske rådgivere kommunaltekniske tjenester bygg - og anlegg. Dynamisk innkjøpsordningKun abonnenter2180 dager
05/04/2019NO-BERGEN: 19/00662 Leie av fartøy til MAREANO-tokt 2019Kun abonnenter16 dager
05/04/2019NO-TRONDHEIM: Konsulent - 672410 Resipientundersøkelse 2019/2020 Kun abonnenter14 dager
21/03/2019NO-STAVANGER: Innsamling av data om sulfidforekomster i NorskehavetOljedirektoratetutgått
07/03/2019NO-Tromsø: 19/00580 - Leie av fartøy til snøkrabbeundersøkelser i BarentshavetHavforskningsinstituttetutgått
02/03/2019NO-BERGEN: Leie av reketråler til forsøksfiskeFiskeridirektoratetutgått
21/02/2019NO-Bergen: CO2 instrumenterUniversitetet I Bergenutgått
13/02/2019NO-Kvænangen: 19/00387 - Akustiske loggereKun abonnenterKAT
08/02/2019NO-Ålesund: Leverandørkonferanse - Rammeavtaler for ingeniørtjenster samt rådgivning og miljø- og geotekniske undersøkelserKun abonnenterVLD
01/02/2019NO-Stjørdal: Biologisk mangfoldundersøkelse i GråelvasystemetNorges Vassdrags- Og Energidirektorat (Nve)utgått
31/01/2019NO-BERGEN: 18/03251 Begrenset anbudskonkurranse for leie av fartøy til MAREANO-tokt 2019 og 2020Havforskningsinstituttetutgått
24/01/2019NO-Langevåg: Strømningsmodell og strømningsmåling i sjø med sikte på etablering av avløpsrenseanlegg på Kvasnes i Sula kommuneSula Kommuneutgått
23/01/2019NO-TROMSØ: Kunstgress til Skarphallen i Tromsø - ny utlysningKun abonnenterKAT
23/01/2019NO-BERGEN: Leie av tråler eller autolinefartøy til forskningstoktFiskeridirektoratetutgått
15/01/2019NO-Oslo: New Electromagnetic Measuring Range for SubmarinesKun abonnentern/a
11/01/2019NO-BERGEN: 19/00034 Testing av ubemannet overflate farkost (USV) for å utføre autonome langdistanseoppdrag for innsamling av marin øKun abonnenterKAT
20/12/2018NO-Bergen: Autonom turbulenssonde for havdyp ned til 6000 meterKun abonnenterKAT
19/12/2018NO-Tromsø: 18/02997 - Leie av kombinert ringnot-/trålfartøy til mengdeestimering av barentshavlodde under gyteinnsiget i 2019Havforskningsinstituttetutgått
15/12/2018NO-HØNEFOSS: Dybdekartlegging og prosessering for MAREANO Programmet 2019Statens Kartverkutgått
11/12/2018NO-Bodø: Anskaffelse av 3D, analyse-og visualiseringsverktøyKun abonnenterKAT