Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/07/2019NO-Trondheim: Kartlegging av utslipp av smøreoljer fra thrustere i petroleumsindustri og skipsfartKun abonnenter31 dager
08/07/2019NO-Ålesund: Anskaffelse - Miljøkartlegging og tiltaksvurdering ifbm. forurensning fra tidligere Ålesund gassverk, 2019Kun abonnenter41 dager
01/07/2019NO-Tromsø: Prosjekt 1172401 Havbruksstasjon i Tromsø Hall for forskning og utvikling Totalentreprise K201Kun abonnenter29 dager
25/06/2019NO-ALTA: Utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag for utfylling av havneområdet i AltaKun abonnenter27 dager
20/06/2019NO-Begen: Anbudskonkurranse for Miljøovervåkingsprosjekt: Bryggen i BergenKun abonnenter31 dager
18/06/2019NO-Oslo: E39 Rogfast - Overvåkningsprogram sediment og biota på KvitsøyKun abonnenter31 dager
17/06/2019NO-Fitjar: Grunn- og miljøtekniske undersøkelsar i sjø. Årskog IndustriområdeFitjar Kommuneutgått
01/06/2019NO-BERGEN: 19/00439 Selvspredende pelagisk trålKun abonnenterKAT
31/05/2019NO-BERGEN: 19/01334 - Måleinstrument for havstrøm og organismerKun abonnenterKAT
29/05/2019NO-Stranda: Moglegheitsstudie om avløp frå skipstrafikk i verdsarvsområdeStranda Kommuneutgått
10/05/2019NO-BERGEN: 19/01074 Kamerasystem for morfometriske målinger i 3D av fisk i feltHavforskningsinstituttetutgått
02/05/2019NO-MOLDE: Kartlegging og utredning - Sjøfronten 2 i MoldeMolde Kommune utgått
02/05/2019NO-BERGEN: 19/00740 Reolsystem med kar for forsøk med fisk (zebrafish-rack)Havforskningsinstituttetutgått
27/04/2019NO-BERGEN: 19/01062 - Leie av ringnotfartøy til forsøk med fangstkontroll i not og fiskevelferd og kvalitet i notfiske 2019 - toktnrHavforskningsinstituttetutgått
25/04/2019NO-SANDEFJORD: Konsulenttjeneste ifm overvåkningsprogram for Renere SandefjordsfjordSandefjord Kommuneutgått
16/04/2019NO-HOLMESTRAND: Tekniske rådgivere kommunaltekniske tjenester bygg - og anlegg. Dynamisk innkjøpsordningKun abonnenter2095 dager
05/04/2019NO-BERGEN: 19/00662 Leie av fartøy til MAREANO-tokt 2019Havforskningsinstituttetutgått
05/04/2019NO-TRONDHEIM: Konsulent - 672410 Resipientundersøkelse 2019/2020 Trondheim Kommuneutgått
21/03/2019NO-STAVANGER: Innsamling av data om sulfidforekomster i NorskehavetOljedirektoratetutgått
07/03/2019NO-Tromsø: 19/00580 - Leie av fartøy til snøkrabbeundersøkelser i BarentshavetHavforskningsinstituttetutgått