Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/02/2019NO-Kvænangen: 19/00387 - Akustiske loggereKun abonnenterKAT
08/02/2019NO-Ålesund: Leverandørkonferanse - Rammeavtaler for ingeniørtjenster samt rådgivning og miljø- og geotekniske undersøkelserKun abonnenterVLD
01/02/2019NO-Stjørdal: Biologisk mangfoldundersøkelse i GråelvasystemetKun abonnenter9 dager
31/01/2019NO-BERGEN: 18/03251 Begrenset anbudskonkurranse for leie av fartøy til MAREANO-tokt 2019 og 2020Kun abonnenter5 dager
24/01/2019NO-Langevåg: Strømningsmodell og strømningsmåling i sjø med sikte på etablering av avløpsrenseanlegg på Kvasnes i Sula kommuneSula Kommuneutgått
23/01/2019NO-TROMSØ: Kunstgress til Skarphallen i Tromsø - ny utlysningKun abonnenterKAT
23/01/2019NO-BERGEN: Leie av tråler eller autolinefartøy til forskningstoktKun abonnenter8 dager
15/01/2019NO-Oslo: New Electromagnetic Measuring Range for SubmarinesKun abonnentern/a
11/01/2019NO-BERGEN: 19/00034 Testing av ubemannet overflate farkost (USV) for å utføre autonome langdistanseoppdrag for innsamling av marin øKun abonnenterKAT
20/12/2018NO-Bergen: Autonom turbulenssonde for havdyp ned til 6000 meterKun abonnenterKAT
19/12/2018NO-Tromsø: 18/02997 - Leie av kombinert ringnot-/trålfartøy til mengdeestimering av barentshavlodde under gyteinnsiget i 2019Havforskningsinstituttetutgått
15/12/2018NO-HØNEFOSS: Dybdekartlegging og prosessering for MAREANO Programmet 2019Statens Kartverkutgått
11/12/2018NO-Bodø: Anskaffelse av 3D, analyse-og visualiseringsverktøyKun abonnenterKAT
05/12/2018NO-Harstad: Grunnundersøkelser Rødskjær havnHarstad Kommuneutgått
03/12/2018NO-STAVANGER: Innsamling og prosessering av 3D-seismikk i Barentshavet 2019Oljedirektoratetutgått
03/12/2018NO-BERGEN: 18/02799 - Leie av fartøy til pelagisk tråling av makrell og sampling av fiskeeggHavforskningsinstituttetutgått
28/11/2018NO-Oslo: Kvalitetundersøkelse i kommunale barnehagerOslo Kommune V/Byrådsavdeling For Oppvekst Og Kunnskaputgått
22/11/2018NO-Trondheim: Manipulatorarm til ROVKun abonnenterKAT
05/11/2018NO-Trondheim: Undersøkelse av kjemisk utlekking og biota på testfelt på sjøbunnen i GrenlandsfjordeneKun abonnenterKAT
01/11/2018NO-Tromsø: 4 stk AZFPKun abonnenterKAT