Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
11/06/2019NO-trøndelag: Gastrostomiport og tilbehør til foretakene i Helse Midt-NorgeKun abonnenter61 dager
07/06/2019NO-Stavanger: Pipetteringsrobot/Ekstraktor for levering til Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Helse Stavanger HFKun abonnenter68 dager
04/06/2019NO-Sørumsand: Rammeavtale på medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriellKun abonnenter60 dager
01/06/2019NO-VADSØ: Antimikrobielle dukerKun abonnenterKAT
31/05/2019NO-VADSØ: Bekledning - engangs og Operasjonshjelmer til Helse Midt-Norge og Helse Nord Kun abonnenterVLD
29/05/2019NO-Tønsberg: Intensjonskunngjøring: Helautomatisk analyseplattform til infeksjonsserologiske analyser til SiV HFKun abonnenterKAT
27/05/2019NO-Møre og Romsdal : Rammeavtale instrumentavhengige forbruksvarer proteinanalyser Neflometri HMRKun abonnenterKAT
27/05/2019NO-VADSØ: Sterile hansker for levering til Helse VestKun abonnenterVLD
24/05/2019NO-VADSØ: Øye produkter: Sakser, pinsetter, fløytekanyler og endolaser (probe) til Bakre Segment for levering til Helse Bergen HFKun abonnenter12 dager
22/05/2019NO-VADSØ: Sårterapi, vakuumbehandling av sår for foretakene i Helse VestKun abonnenter68 dager
21/05/2019NO-VADSØ: Diatermiapparat og røykavsug til Helgelandssykehuset HFKun abonnenter4 dager
21/05/2019NO-VADSØ: Nevrokirurgisk forbruksmateriell og implantater til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenter15 dager
20/05/2019NO-VADSØ: Urologiske produkter til sykehusene i Helse VestKun abonnenter8 dager
20/05/2019NO-VADSØ: Laboratorie forbruksvarer: Monitorering av legemidlene Adalimumab og Infliksimab; tester for konsentrasjon og antistoff i Kun abonnenter8 dager
20/05/2019NO-VADSØ: Sårdren og sug, poser og slanger til foretakene i Helse NordSykehusinnkjøp Hfutgått
15/05/2019NO-VADSØ: Veiledende kunngjøring Klorheksidin kluter og dusjhetter til foretakene i Helse Sør-ØstKun abonnenterVLD
14/05/2019NO-VADSØ: Sakral nevromodulasjon - nasjonal anskaffelseKun abonnenter4 dager
14/05/2019NO-Bergen: Rammeavtale tanntekniske tjenester og produkterUniversitetet I Bergenutgått
14/05/2019NO-Bergen: Medisinsk teknisk utstyr: Forbruksmateriell til laparoskopiutstyr, Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått
10/05/2019NO-VADSØ: Gastrostomiport og tilbehør til helseforetak i Helse Midt-NorgeKun abonnenterVLD