Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/04/2019NO-Oslo: Strategisk Design UtviklingKun abonnenter23 dager
15/04/2019NO-OSLO: NRK MA3209/19E Rammevtale konsulentbistand VirksomhetsutviklingKun abonnenter30 dager
12/04/2019NO-Oslo: Hvordan engasjere privat næringsliv i arbeidet med å forhindre og redusere marin forsøpling?Kun abonnenter14 dager
12/04/2019NO-Ålesund: Anskaffelse - Juridisk bistand til utvikling av eiendomsprosjekt i sentrum av Ålesund, 2019Kun abonnenter7 dager
11/04/2019NO-Oslo: Prosessbistand til Kommunal- og moderniseringsdepartementet knyttet til utviklingsaktiviteter og brukermedvirkning ifm. nytKun abonnenter17 dager
11/04/2019NO-OSLO: Bistand til forberedelser til etablering av nytt direktorat - prosjektledelse og kostnadsanalyseKun abonnenter3 dager
10/04/2019NO-Trondheim: Evaluering av klimatilpasningsnettverket I Front (2015-2019)Kun abonnenter16 dager
09/04/2019NO-Burfjord: Gjennomgang av organisering i Kvænangen KommuneKun abonnenter17 dager
08/04/2019NO-Stjørdal: Kjøp av førstelinjetjeneste og næringsutviklingKun abonnenterKAT
08/04/2019NO-Sørreisa: Utviklingsprogram i digital ledelse og prosessledelse knyttet til helhetlig digitaliseringsstrategiKun abonnenter8 dager
04/04/2019NO-Oslo: Videokonferanseløsning som skytjenesteKun abonnenterVLD
03/04/2019NO-OSLO: Invitasjon til dialogmøte om kommende anskaffelser i prosjekt for digital tjenesteutviklingKun abonnenterVLD
02/04/2019NO-Norge: Sirkulære forretningsmodeller i nordisk produksjonsindustri - verdikjedeperspektivKun abonnenter2 dager
02/04/2019NO-OSLO: Konsulentbistand til organisasjonsgjennomgang av Tilsyn for universell utforming av iktDirektoratet For Forvaltning Og Iktutgått
01/04/2019NO-OSLO: Anskaffelse av delegeringsreglementKun abonnenter2 dager
29/03/2019NO-VADSØ: Rammeavtale på kjøp av konsulenttjenester til tjenestedesign for Helse VestKun abonnenter21 dager
29/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse - Kartlegging av ideell og kommersiell tjenesteproduksjon innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenesteneKun abonnenterKAT
29/03/2019NO-OSLO: Konsulentbistand til prosjekt Tilsyn 2021 - programmedarbeider Direktoratet For Forvaltning Og Iktutgått
29/03/2019NO-Trondheim: Velfungerende verdikjeder for produksjon av biogass Kun abonnenter2 dager
27/03/2019NO-Oslo: Rammeavtale om bistand innen organisasjonsutviklingKun abonnenter8 dager