Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/07/2019NO-Trondheim: Drift, kvalitetssikring og administrasjon av refusjonsordning for spilloljeKun abonnenter54 dager
10/07/2019NO-Arendal: Veiledende kunngjøring - rammeavtale konsulentbistand (helse)Kun abonnenterVLD
10/07/2019NO-MOLDE: 2019-68 Møre og Romsdal 2025 - digitaliseringssamarbeidKun abonnenter24 dager
09/07/2019NO-Trøndelag: Rammeavtale inkubatormiljø HNTKun abonnenter45 dager
09/07/2019NO-Oslo: Anskaffelse av IKT-strategisk rådgivning, forsknings- og analysetjenesterKun abonnenterKAT
09/07/2019NO-Oslo: Konsulentbistand innen Lean-metodikkKun abonnenter19 dager
05/07/2019NO-OSLO: Invitasjon til leverandørkonferanse om UDIs kommende OU-prosessKun abonnenterVLD
05/07/2019NO-STAVANGER: Konsulentbistand for etablering av rutiner og systemer i ny byggherreorganisasjonKun abonnenter34 dager
04/07/2019NO-Bergen: IKT Forskning, analyse og rådgivningKun abonnenterKAT
04/07/2019NO-Trondheim: HR-faglig bistand - Dynamisk innkjøpsordningKun abonnenter27 dager
04/07/2019NO-Oslo: Konsulenttjenester for fasilitering av kurs og strategiprosess for avdeling for kunnskapsbanken - ny utlysningKun abonnenter26 dager
03/07/2019NO-OSLO: Kjøp av bistand til etablering av ledelsesstruktur og stabsfunksjoner i Grensedivisjonen i TolletatenKun abonnenter24 dager
03/07/2019NO-Oslo: Dynamisk innkjøpsordning for IKT konsulenttjenester innen team- og prosjektledelseKun abonnenter26 dager
03/07/2019NO-Nore og Uvdal kommune: Tjenester innen samfunns, nærings og destinasjonsutviklingKun abonnenterKAT
02/07/2019NO-Meløy : Parallelloppdrag- Utvikling kystbyen ØrnesKun abonnenter31 dager
27/06/2019NO-Oslo: DialogkonferanseKun abonnenterVLD
27/06/2019NO-Oslo: Kartlegging av omfang og særtrekk ved organiseringer i franchise og konsernKun abonnenter39 dager
24/06/2019NO-OSLO: IA Arbeidsmiljøsatsningen og følgeevalueringKun abonnenter33 dager
24/06/2019NO-Oslo: Konsulentbistand - Prosjekt TilskuddsportalenUtenriksdepartementetutgått
18/06/2019NO-Lysaker: Bistand til å utarbeide konsepter for digitalt system for Forskningsrådets kjernevirksomhetKun abonnenter31 dager